Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Gustave Le Bon: Psychologie davu - recenze

Gustave Le Bon: Psychologie davu - recenze


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o stručné hodnocení knihy Gustava Le Bona Psychologie davu. Autor vyzdvihuje některé myšlenky spisovatele týkající se davu a jedince. Hodnotné jsou autorovy vlastní postřehy.

Obsah

1.
Rozdělení chování a podstaty davu
2.
Myšlení davu

Úryvek

"Pro doslovnou aplikaci v dnešní době je toto dílo již až neskutečně zastaralé, ale většina jeho myšlenek se dá bez bázně rozvinout a upravit na soudobé podmínky. Jak také činí podle mnou dosažených informací většina odborníků zabývajících se právě psychologií davu.
Za hodně velikou zvláštnost nebo možná postřeh považuji autorovo rozdělení chování a podstaty davu, která záleží na tom, z jaké rasy se tento dav skládá. Větší místo věnoval rasám latinským a anglosaským. Ty mají reagovat přesně podle nám zažitého stereotypu: latinové – temperamentnější, aktivnější, výbušnější a anglosasové – umírněnější, více rozmýšlející.
Co je pro mě asi nejzajímavější věcí, je přítomnost jakési, davové, odosobněné odpovědnosti a kolektivního vnímání. To co autor popisuje jako srůst jednotlivých jedinců v davu do jednoho masivního organismu, který je vlastně zastřešuje všechny. To fascinující na tom je, že se tak sjednotí i mentální schopnosti a vlastnosti všech zúčastněných. I například velice vzdělaný vědec tak může být v davu zcela degradován a také být řízen pouze svými pudy. Co je navíc ještě zajímavější je možnost nebo spíše schopnost jedinců v davu navzájem si vsugerovávat jakékoliv podněty a přesvědčit o jejich pravdivosti celý dav."

Poznámka

Práce je v rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4cd681453e3f6.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Le_Bon_Psychologie_davu.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse