Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > HIV: působení, alternativní léčba, testování

HIV: působení, alternativní léčba, testováníKategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně charakterizuje působení viru HIV a jeho typy a zmiňuje se také o možnostech alternativní léčby a významu testování na tento vir.

Obsah

1.
Vir HIV a jeho typy
2.
Alternativní přístupy
3.
Testování na HIV

Úryvek

"AIDS je zkratka pro SYNDROM ZÍSKANÉ IMUNODEFICIENCE, osudné přenosné onemocnění imunitního systému způsobené lidským virem imunodeficience (HIV). Ve většině případů HIV pomalu napadá a ničí imunitní systém, tedy obranu těla proti chorobám, a zanechává infikovaného jedince náchylného k zhoubným onemocněním a infekcím, které jsou nakonec příčinou smrti. AIDS je posledním stádiem infekce HIV, v jehož průběhu se tato onemocnění postupně objevují.
Jsou známy dva hlavní typy viru, označené HIV-1 a HIV-2. Genetická výbava těchto dvou typů je přibližně v 60 procentech shodná. Celosvětově je nejběžnější HIV-1, HIV-2 je častější zejména v západní Africe. Oba typy působí podobně, ale HIV-2 způsobuje formu AIDS s mnohem pomalejším vývojem choroby, než u formy způsobené HIV-1. V rámci každého typu existuje několik podtypů, které jsou jen málo odlišnými genetickými variacemi viru. To je výsledek vysoké rychlosti, se kterou genetická výbava HIV mutuje. Díky nepřetržitým změnám ve struktuře hlavního povrchového proteinu gp 120 může virus zabránit rozeznání imunitním systémem.

V rámci hledání všech možných terapií HIV choroby, mnozí jedinci zkoumají přístupy, vzdálené standardním tradičním metodám léčby. Různé studie naznačují, že čtvrtina až tři čtvrtiny lidí žijících s HIV využila nějaké formy alternativní léčby. Jelikož HIV je život ohrožující onemocnění, na které tradiční medicína dosud nenašla lék, alternativní postupy (včetně starověkých tradičních léčitelských metod, duchovních přístupů, zahraničních léčiv, homeopatie a východoindických bylin) v boji proti této nemoci a jejím příznakům jsou široce využívány. Byly dokumentovány příběhy o pozoruhodných úspěších i selháních a také četných podvodech.
Holistický, aktivní přístup k boji s HIV se soustředí na tělo, mysl a duši a zahrnuje udržení celkového zdraví, faktory výživy a alternativní terapie. Člověk žijící s HIV se může o takovýchto přístupech dozvědět od mnoha odborníků a za spolupráce s lékařem zkušeným v problematice HIV je pak spojit se standardní lékařskou péčí. Nemělo by být a není naším úmyslem doporučovat konkrétní nebo specifické programy nebo produkty. Vědecké studie jsou zmiňovány, pokud jsou k dispozici. Ke zhodnocení přírodních přístupů používejte stejná kritéria, jako u léků standardní terapie. Sám fakt, že léčba je přírodní, neznamená, že není potencionálně toxická nebo nemá vedlejší účinky. Pozitivní HIV protilátkový test je děsivá novina, ale není to ortel smrti. Mnoho lidí žije a cítí se dobře 15 nebo více let poté, co se stali HIV pozitivními. Pozitivní výsledek testu je důležitá lékařská zpráva, která může zachránit nebo prodloužit váš život. Ať už jste si nechali udělat test nebo ne, dříve či později se o své HIV infekci dozvíte. Pokud to zjistíte pomocí testu, máte šanci nemoc zpomalit nebo předejít některým zdravotním následkům. Pokud se nenecháte otestovat, HIV se v určité chvíli ohlásí samo ve formě infekce nebo poškození imunitního systému. Ale pokud byste čekali, až se nemoc ohlásí sama, mnoho vašich nejlepších léčebných možností by už bylo ztraceno.
Proti HIV se nejlépe dá bránit tím,že při pohlavním styku budete používat prezervativ."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5089480a7cca5.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
HIV_pusobeni_lecba_testovani.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse