Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Helénistická filosofie

Helénistická filosofie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Maturitní otázka věnovaná antické helénistické filosofii nejprve krátce charakterizuje dané období a poté přibližuje myšlenky a představitele jejích jednotlivých směrů od skepticismu po novoplatonismus.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Skepticismus
3.
Eklekticismus
4.
Epikúreismus
4.1.
Logika
4.2.
Fyzika
4.3.
Etika
5.
Stoicismus
5.1.
Logika, fyzika
5.2.
Etika
6.
Novoplatonismus
6.1.
Plotinus

Úryvek

"skupina filosofů, kteří působili a žili v období od konce 4. století př.n.l. – 1. století n.l.
Makedonská říše se rozpadla, vznik Perské
2 významné říše = Egypt, Sýrie začaly ovládat Řecko jako kolébku filosofie
v tomto období Řecké městské státy byly v pozici pokoření, ale z hlediska kultury stále ovládaly nové myšlenky
významný rys = Synkretismus (= mísení)

3.1. Skepticismus
- skeptomai = rozhlížet se, být na rozpacích, nedůvěřivý
- hlavní znak = skepse
- pochybování o poznatelnosti světa (gnoseologie)
- základní argumenty pro nemožnost poznání světa (trop = hledisko, způsob):
- rozdílnost smyslového poznání
- rozdílnost poznávaného subjektu
- různý vztah poznávaného a poznávajícího
- relativita všech jevů
- skeptikové vyzývají, aby se každý zdržel soudu, hodnocení
- nejvyšší blaho, cíl = mysl
- nabádají k lhostejnosti
- Pyrrhon
- otázky:
- Jaká je podstata věcí? – není známá
- Jak se k nim máme chovat? – zdržet se úsudku, soudu
- Čeho tím docílíme? – klidu (ataraxia), blaženosti (eudaimonia)
- Sextos Empeirikos

3.2. Eklekticismus
- eklektik = vybírající
- vybírají konkrétní části z filosofických směrů
- otázky etické (otázky dobra, zla, statečnosti)
- nezaujaté zkoumání předchozího, vybírání toho, co se jeví jako právné
- Řím – filosofie je návod ke správnému životu
- význam = zprostředkování znalostí
- Marcus Tulius Cicero (řečník, politik)

3.3. Epikúreismus
- cílem života je slast
- Epikúros, Horatius
1. Logika
- navazuje na Aristotela
- logika = nástroj, který nám pomůže zabránit omylům
2. Fyzika
- předstupeň ke správnému poznání
- bohové nestvořili svět a nezasahují do něj, a proto jsme v jednání svobodní
- navázali na Démokrita (neexistuje zákonitost pohybu atomů, existuje nahodilost)
3. Etika
- cesta ke správnému žití:
- žij skrytě
- nejvyššího dobra lze dokázat slastí (duševní slast = rovnováha duše a mysli)
- slast = nepřítomnost strasti (= strach ze smrti a bohů – jakmile jsme tady živí, není zde smrt a nemusíme se bát)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50c8c8512dc03.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Helenisticka_filosofie_MO.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse