Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Histologie - laboratorní protokol

Histologie - laboratorní protokol


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Laboratorní protokol z biologie se zabývá tématem histologie. První úkol zkoumá parenchym v dřeni bezu černého. Druhý úkol popisuje kolenchym ve stonku hluchavky. Poslední část se zabývá aerenchymem ve stonku sítiny. Ve všech úkolech jsou vypsány potřebné pomůcky, postup při řešení a závěr.

Obsah

1.
Třída
2.
Jméno
3.
Datum
4.
Téma
4.1.
Úkol č. 1
4.1.1.
Pomůcky
4.1.2.
Postup
4.1.3.
Závěr
4.2.
Úkol č. 2
4.2.1.
Pomůcky
4.2.2.
Postup
4.2.3.
Závěr
4.3.
Úkol č. 3
4.3.1.
Pomůcky
4.3.2.
Postup
4.3.3.
Závěr

Úryvek

"TÉMA: HISTOLOGIE

ÚKOL Č. 1: PARENCHYM V DŘENI BEZU ČERNÉHO ( BEZOVÁ DUŠE, SAMBUCUS NIGRA)

POMŮCKY: bezová duše, žiletka, mikroskop, preparační jehla , kapátko, voda ,
hadříček

POSTUP : - provedeme tenký příčný řez bezovou duší
- zhotovíme preparát a pozorujeme
- zakreslíme parenchym v dřeni bezu černého

ZÁVĚR : Pozorovali jsme ztenčeniny v buněčné stěně , nazývají se tečky.Jimi prochází cytoplasmatická vlákenka, nazývají se plasmodesmy. Slouží ke komunikaci mezi buňkami.Parenchym je pletivo s intercelulárami, což jsou mezibuněčné prostory. Nemá ztloustlé buněčné stěny.

ÚKOL Č. 2 : KOLENCHYM VE STONKU HLUCHAVKY (LAMIUM ALBUM)

POMŮCKY: stonek hluchavky, preparační jehla , voda, hadříček, mikroskop, žiletka
POSTUP : - provedeme tenký příčný řez stonkem hluchavky
- zhotovíme preparát a pozorujeme
- zakreslíme kolenchym ve stonku hluchavky"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50903a40b49a4.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Histologie_lab_protokol.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse