Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historie lyžování

Historie lyžování


Kategorie: Tělesná výchova - teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury, Olomouc

Charakteristika: Práce představuje historii lyžování. Zmiňuje, jaké značky byly první lyže, kdy vznikl Spolek pro rozvoj lyžařského sportu nebo kdy se asimilovalo lyžování na Olympijských hrách. Vyjmenovává významná lyžařská střediska, např. Kristiania (dnešní Oslo) i Telemarken. Informuje o telemarku a kristianii, prvních technicky propracovaných způsobech zatáčení. Uvádí nejen nejznámější osobnosti i kluby tohoto sportu, ale také významné závody v běhu a skoku na lyžích, např. nejslavnější klasický závod světa Holmenkollen. Popisuje lyžařskou turistiku, i začátky závodního sjezdování.

Obsah

1.
Historie
1.1.
Sněžnice a lyže
1.2.
Významná lyžařská střediska (Kristiania, Telemarken)
1.3.
Technicky propracované způsoby zatáčení – telemark a kristianii
1.4.
Osobnosti a kluby
1.4.1.
Bratři T. a M. Hemmestveidovi
1.4.2.
Trysil Skitter og Skilöberforening
1.4.3.
Kristiania Ski Club
1.4.4.
Spolek pro rozvoj lyžařského sportu – Foreningen til Ski – Idrettens Fremme
1.5.
Významné závody v běhu a skoku na lyžích
1.5.1.
Holmenkollen
1.6.
Lyžařská turistika
2.
Začátky závodního sjezdování

Úryvek

"Sněžnice a později lyže sloužily do roku 1860 jako užitkový předmět prostému venkovskému lidu, dopravní prostředek, lovecké náčiní nebo jako součást vojenské výzbroje. Jen sporadicky sloužily také k „tělesným hrám“, převážně k běhu a ke skoku. Užitné lyžování lovců, sedláků a vojáků se postupem času měnilo ve sport městského obyvatelstva, ve sportovní lyžování. Střediskem tohoto sportovního hnutí se stala Kristiania (dnešní Oslo). Jinak je za kolébku sportovního lyžování považován Telemarken, hornatý kraj ve středním Norsku. Zde se zdokonalil tvar lyží (tzv. telemarský tvar – používá se v podstatě dodnes). V druhé polovině 19. stol. dosáhlo lyžování v Norsku vysoké technické úrovně. Telemarčané zdokonalili techniku běhu i skoku na lyžích a zavedli první technicky propracované způsoby zatáčení – telemark a kristianii.
První zmínka o lyžařských cvičitelích, bratrech T. a M. Hemmestveidtových, pochází z roku 1881. Roku 1861 byl založen nejstarší lyžařský klub Norska a současně světa Trysil Skitter og Skilöberforening, 1877 (1875) pak následoval významný Kristiania Ski Club. 1883 byl ustanoven Spolek pro rozvoj lyžařského sportu – Foreningen til Ski – Idrettens Fremme.
Koncem 19. stol. se ve Skandinávii, především v Norsku, konala řada významných závodů v běhu a ve skoku, např. velký závod ve skoku v Kristianii (1868). Roku 1879 pořádal Kristiania Ski Club první slavné skokanské závody na Husbey Hill, 1883 uskutečnil Foreningen til Ski – Idrettens Fremme na Husebybakkenu (můstek na Husbey Hill) lyžařskou slavnost za účasti 68 závodníků. První královský pohár získali bratři Hemmestveidtovi. V roce 1892 přemístil pořadatel závody na Holmenkollen a založil nejslavnější klasický závod světa – Holmenkollen."

Poznámka

Práce pro předmět Historie tělesné kultury - Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: hum_tvx0006.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Historie_lyzovani.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse