Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hliník a křemík

Hliník a křemík


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Tato práce se obecně a stručně věnuje prvkům 13. a 14. skupiny. V další části se zaměřuje na nejvýznamnější prvky z těchto skupin, a to na hliník a křřemík. Práce je psána velice přehledně a systematicky, což umožňuje snadné pochopení látky.

Obsah

1.
Obecné vlastnost
2.
Hliník
3.
Křemík

Úryvek

"p1 PRVKY-B, Al, Ga, In, Tl
-3 valenční elektrony
-kovový charakter roste s rostoucím protonovým číslem
-až na bór se jedná o typické kovy
-nejčastěji mají oxidační číslo III
p2 PRVKY-C, Si, Ge, Sn, Pb
-4 valenční elektrony
-s rostoucím protonovým číslem roste kovový charakter
-u prvků s oxidačním číslem IV převládají kovalentní vazby
-u prvků s oxidačním číslem II převládá iontový charakter

HLINÍK

VÝSKYT- třetí nejrozšířenější prvek v zemské kůře
-ve vyvřelých minerálech - živce, slídy
-v horninách- kaolinit, spinel, korund, bauxit
VÝROBA-elektrolýzou- Hallův-Héroultův postup
-spékací metoda
- Bayerův způsob
VLASTNOSTI-stříbrolesklý
-měkký
-kujný
-malá hustota
-skvělý tepelný a elektrický vodič
-odolný vůči korozi- pokrývá se oxidem hlinitým
-amfoterní charakter
-kubická krystalografická soustava
UŽITÍ-vodič
-mincovnictví
-slitiny- dural
-alobal
-obalové folie
-nádobí

KŘEMÍK
VÝSKYT- biogenní prvek-dobrý vliv na tvorbu kostí
-pomáhá ukládat vápník v organismu
-chrání před Alzheimerem
-podporuje imunitní systém"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x558a7012b0f38.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
p1_A_p2_prvky.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse