Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Hodnocení potenciálních léčiv s antimikrobiálním účinkem - diplomová práce

Hodnocení potenciálních léčiv s antimikrobiálním účinkem - diplomová práce

Kategorie: Chemie, Medicína

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce se zabývá syntézou látek s potenciálním antimikrobiálním účinkem. Teoretická část charakterizuje obecnou přípravu amidů a antimykobakteriální účinky derivátů obsahujících chinolinový skelet. V experimentální části je popsána syntéza a spektrální a základní fyzikálně-chemické vlastnosti anilidů kyseliny chinolin-2-karboxylové. Práce je provázena řadou chemických vzorců a schémat.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Příprava amidů
2.1.1.
Činidla pro tvorbu aktivních esterů
2.1.1.1.
Karbodiimidy
2.1.1.2.
1-hydroxybenzotriazol
2.1.1.3.
1-hydroxy-7-azabenzotriazol
2.1.1.4.
N-hydroxysukcinimid
2.1.2.
Alternativní činidla pro přímou tvorbu amidů
2.1.2.1.
Fosfoniové soli
2.1.2.1.1.
O-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)fosfonium hexaflurofosfát
2.1.2.1.2.
O-benzotriazol-1-yloxytris(pyrrolidino)fosfonium hexaflurofosfát
2.1.2.1.3.
7-azabenzotriazol-1-yloxytris(pyrrolidino)fosfonium hexaflurofosfát
2.1.2.2.
Další deriváty HOBt a HOAt
2.1.2.2.1.
1-β-naftalensulfonyloxybenzotriazol
2.1.2.2.2.
1-benzotriazol-1-yloxy-bis(pyrrolidino)karbonium hexafluorofosfát
2.1.2.2.3.
7-azabenzotriazol-1-yloxy-bis(pyrrolidino)uronium hexafluorofosfát, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-bis(piperidino)uronium tetrafluoroborát
2.1.2.2.4.
O-[(1-kyano-2-ethoxy-2-oxoethyliden)amino]-oxytri(pyrrolidin-1-yl) fosfonium hexafluorofosfát
2.1.2.3.
Uroniové soli
2.1.2.3.1.
O-benzotriazol-1-yloxytris-1,1,3,3-tetramethyluroniové soli
2.1.2.3.2.
O-(7-azabenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexaflurofosfát
2.1.2.3.3.
1-[(2-ethoxy-1-kyano-2-oxoethylidenaminooxy)-dimethylamino-morpholino]uronium hexafluorofosfát
2.1.2.3.4.
Další uroniové soli
2.1.2.4.
Immoniové soli
2.1.2.5.
Halouroniové a halofosfoniové soli
2.1.2.6.
Benzotriazinové deriváty
2.1.3.
N-acylazoly
2.1.3.1.
N-acylimidazoly
2.1.3.2.
N-acylbenzotriazoly
2.1.4.
Další činidla
2.1.4.1.
Triazinové deriváty
2.1.4.2.
2,2-dichloro-5-(2-fenylethyl)-4-(trimethylsilyl)-3-furanon
2.2.
Biologická aktivita derivátů chinolinu
2.2.1.
Antimykobakteriální aktivita
2.2.2.
Tuberkulóza
2.2.3.
Deriváty chinolinu
3.
Experimentální část
3.1.
Cíl práce
3.2.
Metodika
3.3.
Seznam použitých chemikálií
3.4.
Syntetická část
3.4.1.
Syntéza anilidů kyseliny chinolin-2-karboxylové – Metoda A
3.4.2.
Syntéza anilidů kyseliny chinolin-2-karboxylové – Metoda B
3.4.3.
Charakteristika jednotlivých produktů
4.
Diskuse
5.
Závěr

Úryvek

"1. ÚVOD
Amidy jsou organické sloučeniny, které obsahují funkční skupinu skládající se z karbonylové skupiny (RC=O) spojené s atomem dusíku (N). Amidová skupina mnohdy simuluje peptidickou vazbu, vytváří stabilní vodíkové vazby a sloučeniny obsahující tuto skupinu v molekule mohou mít specifickou aktivitu k řadě receptorů a enzymů. Deriváty obsahující chinolinový skelet vykazují specifické fyzikálně-chemické vlastnosti a jsou součástí mnoha biologicky aktivních látek. Z předcházejících studií se zjistilo, že tyto jednoduché látky vykazují široké spektrum biologických účinků od antimikrobiálních, antifungálních, antiparazitických, antivirotických, až po antineoplastickou aktivitu [1]. Stabilní amidová skupina se vyskytuje v přírodních látkách (peptidy), ale i v syntetických látkách jako jsou léčiva a proléčiva. Tvorba amidů z aminů a karboxylových kyselin a jejich derivátů je jednou z nejvíce popisovaných chemických reakcí. Vytvoření amidové vazby vyžaduje aktivaci karboxylové skupiny. Aktivace se nejčastěji provádí pomocí thionylchloridu na acylchlorid, případně na směsný anhydrid, nebo aktivovaný ester. Všechny tyto metody se provádějí ve dvou krocích s nutností izolace reaktivního intermediátu. Další nevýhodou tradičních metod je vznik vedlejších produktů [2].
V posledním období se stalo velmi populární používání mikrovlnného záření díky větším výtěžkům, čistějším reakcím a kratšímu reakčnímu času. Tím, že se v mnoha případech nepoužívá rozpouštědlo je zvýšená bezpečnost a efektivita. Mikrovlnná aktivace byla využita s velkým úspěchem v několika případech syntézy amidů [3].
Teoretická část popisuje obecnou přípravu amidů a biologické účinky derivátů obsahujících chinolinový skelet. V experimentální části je popsána syntéza, spektrální (1H NMR, 13C NMR, IČ, MS, RTG) a základní fyzikálně-chemické vlastnosti čtyřiadvaceti anilidů kyseliny chinolin-2-karboxylové.

2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1. Příprava amidů
Tato část diplomové práce se bude zabývat přípravou amidů přímo z karboxylové kyseliny a aminu. Amidová skupina se vyskytuje v přírodních látkách (peptidy), ale i v syntetických látkách jako jsou léčiva a proléčiva. N-acylace je důležitá reakce v syntéze peptidů. Malé peptidy se snadno připravují ve fázi roztoku a už od roku 1960 bylo vyvinuto mnoho činidel, která zvyšují výtěžky reakcí a zároveň eliminují racemizaci. Syntéza oligo- a polypeptidů ve fázi roztoku byla z velké části nahrazena syntézou v pevné fázi, kdy se využívá nerozpustnosti polymeru k čištění pomocí filtrace. Dalším důležitým aspektem této syntézy je produkce velkého počtu sloučenin kombinacemi reaktantů [4].

2.1.1. Činidla pro tvorbu aktivních esterů
Metoda tvorby aktivních esterů byla často aplikována na tvorbu peptidové vazby za mírných podmínek v kapalné i pevné fázi. V syntéze v kapalné fázi se nejčastěji k aktivaci karboxylové skupiny aminokyseliny používají 1-hydroxysukcinimidy (HOSu), estery pentafluorofenolu a nitrofenoly. V pevné fázi se využívají deriváty 1-hydroxybenztriazolu (HOBt), následované fosforečnými solemi a solemi močoviny. K přípravě těchto aktivních esterů jsou potřeba katalyzátory jako N,N´-dicyklohexylkarbodiimid (DCC) nebo N,N´-diisopropylkarbodiimid (DIC). Tyto aktivní estery potom reagují s aminy, popř. s aminokyselinami za vzniku amidů [4]."

Poznámka

Součástí práce jsou vzorce, schémata, grafy a tabulka, rozsah čistého textu činí cca 27 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23451
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse