Homér: Ílias

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Vyškov

Charakteristika: Práce je detailně zpracovaný rozbor řeckého eposu Ílias. Obsahuje základní charakteristiku díla, popis děje a jednotlivých postav. Součástí je také analýza vypravěčských postupů, větné skladby, použitého jazyka i funkcí díla. Podle požadavků k nové maturitě je text doplněn o okolnosti vzniku díla, profil autora a představení jeho současníků a pokračovatelů.

Obsah

1.
Charakteristika díla
2.
Obsah
3.
Postavy
4.
Vypravěč, autorský přístup a záměr
5.
Forma řeči
6.
Syntax
7.
Jazyk
8.
Funkce díla
9.
Okolnosti vzniku díla, autobiografické prvky, srovnání Ílias a Odyssey
10.
Současníci a pokračovatelé

Úryvek

"Charakteristika díla
Ílias je starořecký hrdinský epos (velká epika), který spolu s volným pokračováním Odyssea tvoří stěžejní pramen k antické mytologii. Jeho jméno se odvozuje od Ílión, jiného označení pro Tróju.
Děj eposu je popsaný erformou. Autor tu pracuje s dialogy postav, které však nejsou příliš členěné a promluvy jsou příliš dlouhé, mají spíše charakter monologu. Nevyužívá vnitřní monology (dílo pochází z antiky, v té době se takové ozvláštnění textu nevyužívalo), ty jsou svým způsobem nahrazeny dialogy bohů se smrtelníky, případně sny, ve kterých se bohové zjevují lidem. Do dějové časti jsou pak zasazeny samostatné příběhy, případně odbočky o průběhu války, početnosti znepřátelených vojsk.
Velkou část knihy zaujímá charakteristika a popis hrdinů (často se opakuje, kdo byl koho potomkem, přívlastky hrdinů, jejich vlastnosti..., v charakterizačním postupu bývá většinou zahrnuta zvláštní epizoda života té dané postavy).
Epos je členěn do 24 zpěvů, které celkem obsahují cca 16 tisíc veršů. Autorství je připisováno Homérovi, ale o rozčlenění Ílias se postarali až alexandrijští filozofové.
Ílias popisuje události, které se staly během Trojské války na konci 12. století př. n. l. (datace podle Homéra, není známo přesné časové určení), která podle mýtů (přesná záminka rovněž není objasněná) vypukla po tom, co Paris unesl krásnou Helenu. Ta však v té době už byla manželkou spartského krále Meneláa. V boji proti sobě stanuli Achájové (Řekové, v čele Meneláův bratr Agamemnón) a Trójané (z Malé Asie, v čele nejstarší syn trojského krále Priama Hektór). Epos pak popisuje 51 dnů posledního, desátého roku bitvy, ale nezabývá se výsledkem války (není tu zmínka o Odysseově lsti s trójským koněm).

Obsah
Autor uvádí čtenáře do příběhu v prvním zpěvu ve chvíli, kdy se Achilleus, který je řeckým spojencem, hněvá na Agamemnóna a odmítá se účastnit boje. Homér vysvětluje, že k této situaci došlo, když král nechtěl propustit dceru kněze Chrýsa, protože to byla jeho válečná zajatkyně. Chrýsos proto požádal o pomoc boha Apollóna, který se postaral, aby se Řekům v boji nedařilo. Achilleus proto veliteli radil, aby si boha udobřil a vrátil dívku jejímu otci.
Agamemnón nakonec s tímto návrhem musel souhlasit, ale aby nepřišel o část podílu z kořisti, rozhodl se, že jako náhradu bude požadovat Achilleovu zajatkyni (když si myslí, že by se mykénský král měl dívky vzdát, nebude mu vadit, když on o tu svou přijde). Achilleovi samozřejmě vadí jeho bezohlednost a lakomství, obvinil proto velitele řeckých vojsk z toho, že jeho zisky jsou vždycky větší než ostatních bojovníků, i když sám nebojuje. A začal proto vyhrožovat, že odpluje se svými muži domů. Agamemnón místo toho, aby si ho usmířil, pak zašel ve své urážce ještě dál, když tvrdil, že se bez Achillea může obejít a válku vyhrát.
Řecký hrdina se chce králi pomstít, nejraději by ho probodl. Agamemnóna zachrání jen to, že se Achilleovi zjeví bohyně Athéna a radí mu, aby si zachoval klidnou mysl a zůstal v táboře, ale do průběhu války svými činy nezasahoval. Nestór, nejmoudřejší řecký bojovník, ještě varuje Agamemnóna, aby si Achillea přece jen udobřil, ale král na to nic nedbá a rozhovor ukončí.
V řeckém táboře probíhá obětování bohu Apollónovi a Agamemnón posílá své služebné, aby od Achilla přivedli zajatkyni. Hrdina si stěžuje na krále své matce, bohyni Thetis. Ve svém zármutku vysloví přání, aby Agamemnón pocítil jeho nepostradatelnost. Mezitím Odysseus navrací knězi Chrýsovi jeho dceru a Řekové věří, že se jim znovu začne v boji dařit.
Na Olympu se koná sešlost bohů, kde Thetis žádá Dia, aby zaručil vítězství v bitvách Trojanům, dokud se Agamemnón neomluví Achilleovi. Zeus svou pomoc Tróje slíbí. Autor ale naznačuje, že vládce bohů bude muset dávat pozor na svou manželku Héru, která je ochránkyní Řeků a už dříve ho obviňovala, že se spojil s nepřítelem. Nicméně Héra už v tu chvíli chápe, že s manželem stojí na opačných stranách.
V druhém zpěvu Zeus sešle na Agamemnóna klamný sen, ve kterém mu namluví, že má požehnání bohů a podaří se mu porazit Trójany. Král svůj sen přednese na poradním sněmu a Řekové ihned začnou připravovat své loďstvo k boji. Héra vidí, jak se řecká armáda žene vstříc své zkáze, a proto posílá Athénu, aby alespoň varovala Řeky před zbrklostí. Bohyně tuto radu předá Odysseovi, o kterém i bohové vědí, že vyniká svou moudrostí.
Zatímco vojáci se připravují k boji, autor pokračuje výčtem řeckého loďstva, vyjmenovává jednotlivé řecké bojovníky. V další části tohoto zpěvu neopomíná zmínit také vojska Trójanů a jejich spojenců. "

Poznámka

Důležité informace jsou v textu zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27881
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse