Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Hospodářská politika - přehled otázek a odpovědí ke zkoušce

Hospodářská politika - přehled otázek a odpovědí ke zkoušce

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s., Praha 13 - Stodůlky

Charakteristika: Obsahem této práce je databáze zkouškových otázek z předmětu Hospodářská politika Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM). Otázky jsou vypracovány podle správných odpovědí v testu. Celkově autor předkládá 110 otázek a odpovědí, které jsou psány formou odrážek.

Obsah

nelze utvořit kvůli charakteru práce

Úryvek

"DATABÁZE ZKOUŠKOVÝCH OTÁZEK


1) Baronka M. Thatcherová, jedna z nejvýraznějších osobností konzervativního obratu v hospodářské politice je autorkou výroku …
- ekonomie je jen přístup, to co je třeba změnit je lidská duše

2) Britskou „Stop-go policy“ můžeme charakterizovat jako …
- krátkodobou stabilizační politiku

3) Cenové moratorium má u nás platnost …
- 6 měsíců

4) Co nepatří mezi funkce veřejného sektoru?
- spojovací
- byrokratická

5) Co nepatří mezi možná řešení selhání trhu v důsledku externalit?
- zvýšení počtu volebních obvodů

6) Co určuje princip subsidiarity?
- rozhodnutí se přijímají na úrovni nejvhodnější pro řešení problému
- má základy v přesvědčení, že každý musí nejprve pomoci sám sobě
- stát začne pomáhat teprve tehdy, až jsou všechny varianty a možnosti takovéto „samopomoci“ vyčerpány; tento princip totiž narušuje vazbu „občan-stát“ a namítá se, že jeho uplatňování může vést k vážným sociálním důsledkům

7) Čím je charakterizována strukturální změna na straně poptávky?
- změna preferencí subjektů
- změna reálných důchodů
- změna cenových relacích nabízených statků

8) Do opatření proti narušení hospodářské soutěže v rámci EU nepatří …
- svoboda pohybu osob

9) Do podmínek vymezujících optimální měnovou zónu nepatří požadavek …
- společné politiky nezaměstnanosti

10) Efekty společného trhu na redukci regionálních rozdílů nemají pozitivní vliv na …
- diferenciaci ve struktuře obchodu mezi zeměmi

11) Evropský soudní dvůr …
- jeho rozhodnutí jsou závazná pro všechny instituce ES a členských států
- je nejvyšší instancí Evropského společenství (ES) a je vázán pouze jím
- hlavním úkolem je dohlížet na dodržování práva při výkladu a provádění zakládacích smluv; nese odpovědnost za jednotnost výkladu a aplikace práva ES, kontroluje legitimitu rozhodování Rady a Komise, rozhoduje o podání a dotazech z oblasti práva ES, které vznášejí soudy členských států
- sídlo má v Lucemburku; uplatňuje zákony ES, provádí závazný výklad evropského práva; jeho rozhodnutí jsou závazná pro všechny instituce ES a členských států
- Maastrichtská smlouva rozšířila kompetence ESD o možnost aktivního vynucování splnění jeho rozhodnutí proti státům, které tak neučiní dobrovolně, a to uložením paušální pokuty nebo penále

12) Funkce veřejného sektoru jsou …
- alokační
- stabilizační
- distribuční
13) Hlavní směry Lisabonské strategie se dělí do tří základních pilířů. Jsou to pilíře …
- ekonomický
- sociální
- ekologický (environmentální)"

Poznámka

Důležité pojmy jsou zvýrazněny tučně a kurzívou. Otázky a odpovědi byly určeny pro test z hospodářské politiky na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23511
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse