Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hospodářská situace ve středověkých městech

Hospodářská situace ve středověkých městech

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje hospodářské změny v Evropě vedoucí k v restrukturalizaci hospodářství v průřezu historie. Poukazuje na rozdílný vývoj v jednotlivých částech Evropy, nebo také dálkový obchod. Věnuje se nejen předchůdcům cechů, ale také cechům samotným, i hanze. Práce čerpá z knihy Zikmunda Wintera Evropské dějiny, ale i mnoha dalších titulů.

Obsah

1.
O tématu práce a jejím rozvržení
2.
Hospodářské změny v Evropě vedoucí k v restrukturalizaci hospodářství
3.
Rozdílný vývoj v jednotlivých částech Evropy
4.
Dálkový obchod
5.
Předchůdci cechů
6.
Cechy
7.
Hanza
8.
Několik slov závěrem

Úryvek

"ad 5) V těchto městech se řemeslníci zpravidla organizovali do cechů. Ještě předtím je nutno zmínit instituce, ze kterých později cechy vznikly, jsou někdy k cechům přirovnávány, ale samotnými cechy ještě nebyly. Jedná se o různé gildy (gilden, amicitiae), francouzské, nizozemské, severoněmecké, jež byly autonomní bratrstva, asociace, zřízená pro společné obchodní cesty. Sice se už v těchto spolcích objevuje vnitřní správa, ale nejsou tu ještě cechovní přísežné orgány s jurisdikcí; s právního hlediska to jsou ještě stále spolky jednotlivých řemeslníků, a žádná korporace. Všechna práva a kompetence jim musela být udělena, o čemž rozhodovala městská rada a řemeslníci k tomu nemohli nijak radu nutit. Např. v Německu byla autonomie řemeslům udělována jen velmi pozvolna. Řemeslníci sdružení v bratrstvu, projednali své hospodářské a sociální zájmy, a svá přání a potřeby, které formou usnesení donášeli k držitelům moci. Samotná městská správa měla potom na práci řemeslníků dohlížet – vzhledem k tomu, že ovšem členové správy neměli potřebné odborné znalosti z řemeslných oborů, vznikla myšlenka, že by bratrstvo toto mohlo kontrolovat samo. Tím se bratrstvo stalo veřejným činitelem v městském životě. Vyvinula se též myšlenka, že bratrstvo může ručit jen za práci svých členů, nikoli však za práci lidí cizích. Z těchto myšlenek vznikla zásada, že kdo není ve spolku, nesmí dělat, nebo její mírnější forma, že bude pouze chráněn a podporován ten, kdo je členem bratrstva. Bratrstvo se dopracovalo k samostatnější společenské existenci až když mu byla od rychtáře a městské rady přiznána korporativní právní působnost, tím přestalo být bratrstvo bratrstvem a stalo se cechem. Jisté je, že všude se vznik a rozvoj cechů nemohl udát tou samou cestou jako v Německu. Proto je velmi těžké a prakticky nemožné určit jeden jediný podnět, který by byl společný pro vznik cechů v celé Evropě. Jisté je pouze to, že tvrzení badatelů, kteří vznik a rozvoj cechů přičítají samostatné myšlence germanistického ducha, je mylný. Ve Francii pochází nejstarší známé řemeslné sdružení z roku 1061. Nejstarší zprávy z Německa se datují až k roku 1106, kdy je ve Wormsu založeno sdružení živnostníků, rybářů. První spolek řemeslníků je znám až z roku 1128.

ad 6) Cechy byly ne zcela dobrovolná účelová společenství mistrů, tovaryšů a učňů jednoho nebo více řemesel, která měla jednak hospodářské cíle, jednak určité sociální a rituálně náboženské funkce. Hospodářským zájmům členů sloužil nucený vstup cechů, tj. snaha podchytit všechny řemeslníky určitého řemesla a znemožnit jeho provozování ve městě těm, kteří do cechu nevstoupili. Cech ale nereguloval jen přístup k řemeslu a výchovu od učně po mistra, ale také výrobu a odbyt, zasahoval do hospodářské soutěže, dohlížel na jednotlivé dílny, přezkušoval řemeslnické výrobky a měl soudní pravomoc nad svými členy ve všech cechovních záležitostech. Vedení cechu bylo v rukách cechmistrů a na cechovních shromážděních se členové usnášeli o cechovních záležitostech. Rituálně-náboženská stránka cechovního života se projevovala společnou účastí na bohoslužbách, procesích a pohřbech členů cechu, zavedenou povinností věnovat svíčky a rituální péčí o prastaré pracovní zvyky.
Snaha cechů zajistit svým členům místní monopol na provozování řemesla byla v rozporu se svobodným dálkovým obchodem a již v průběhu pozdního středověku vedla ke sporům s městskou vrchností. "

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1065
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse