Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hotelový dotazník

Hotelový dotazník

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., Praha 8

Charakteristika: Práce se zabývá hotelovým dotazníkem ze statistického hlediska. Uvádí vzor hotelového dotazníku pro hosty a základní údaje z něj získané. Na těch pak staví samotná práce. Zpracovává poznatky o celkové spokojenosti hostů s ubytováním a personálem, o možnosti a ochotě platit za služby kreditními kartami, sleduje národnostní složení hostů a cenu za použití TAXI z hotelu na letiště. V problematice závislosti vypočítává kontingenční a korelační koeficient. V rámci analýzy vývoje rozebírá problematiku krátkodobou časovou měsíční řadu, čtvrtletní časovou řadu, zmiňuje trendovou funkci a nezapomíná na opravu extrapolovaných hodnot pomocí průměrných sezónních odchylek.

Obsah

1.
Hotelový dotazník
1.1.
Vzor hotelového dotazníku pro hosty
1.2.
Základní údaje získané z dotazníků
2.
Zpracování proměnné A – celková spokojenost s ubytováním
2.1.
Četnostní tabulka a graf
2.2.
Aritmetický průměr ø
2.3.
Modus
2.4.
Medián
2.5.
Dolní kvartil
2.6.
Horní kvartil
2.7.
Mezikvartilové rozpětí
2.8.
Variační rozpětí
2.9.
Rozptyl
2.10.
Směrodatná odchylka
2.11.
Variační koeficient
3.
Zpracování proměnné B – celková spokojenost s personálem
3.1.
Četnostní tabulka a graf
3.2.
Aritmetický průměr ø
3.3.
Modus
3.4.
Medián
3.5.
Dolní kvartil
3.6.
Horní kvartil
3.7.
Mezikvartilové rozpětí
3.8.
Variační rozpětí
3.9.
Rozptyl
3.10.
Směrodatná odchylka
3.11.
Variační koeficient
4.
Zpracování proměnné C – ochota použít kreditní karty
4.1.
Četnostní tabulka a graf
4.2.
Modus
5.
Zpracování proměnné D – občanství hosta
5.1.
Četnostní tabulka a graf
5.2.
Modus
6.
Zpracování proměnné E – cena za TAXI z hotelu na letiště
6.1.
Četnostní tabulka a graf
6.2.
Aritmetický průměr ø
6.3.
Modus
6.4.
Medián
6.5.
Dolní kvartil
6.6.
Horní kvartil
6.7.
Mezikvartilové rozpětí
6.8.
Variační rozpětí
6.9.
Rozptyl
6.10.
Směrodatná odchylka
6.11.
Variační koeficient
7.
Závislost
7.1.
Kontingenční koeficient
7.1.1.
Kontingenční tabulka
7.1.2.
Teoretické sdružené četnosti
7.1.3.
Odchylka pozorované četnosti
7.1.4.
Pearsonův kontingenční koeficient
7.1.5.
Cramérův kontingenční koeficient
7.2.
Korelační koeficient
8.
Analýza vývoje
8.1.
Krátkodobá časová řada měsíční
8.2.
Čtvrtletní časová řada
8.3.
Trendová funkce
8.4.
Oprava extrapolovaných hodnot pomocí průměrných sezónních odchylek

Úryvek

"Zpracování proměnné A – celková spokojenost s ubytováním

Aritmetický průměr ø
(součet všech hodnot dělený jejich celkovým počtem)
ø a = Σ ai/n = 44:20 = 2,2
Aritmetický průměr je 2,2.
Modus (hodnota proměnné s největší četností) = 3 … spokojen
Modusem je proměná 3, spokojen.
Medián
(aritmetický průměr dvou prostředních hodnot v uspořádaném výběru - u sudého počtu hodnot n, v případě lichého počtu - n prostřední hodnota)
Uspořádaný výběr: 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4
Sudý počet 20, ø dvou prostředních hodnot (2 ,2)

a = (2 + 2) / 2 = 2 Medián je 2.

Dolní kvartil
(horní mez jedné čtvrtiny nejmenších hodnot v uspořádaném výběru)
= n/4 = 20/4 = 5
5.hodnota = 1
6.hodnota = 1
Ø 5. a 6. hodnoty = (1+1) / 2 = 1 Dolní kvartil je 1.

Horní kvartil
(dolní mez jedné čtvrtiny hodnot největších v uspořádaném výběru)
= 3n/4 = (3x20)/4 = 15
15.hodnota = 3
16.hodnota = 3
Průměr = (3+3) / 2 = 3 Horní kvartil je 3.

Mezikvartilové rozpětí
(= horní kvartil – dolní kvartil)
= 3 - 1 = 2 Mezikvartilové rozpětí je 2.

Variační rozpětí
(rozdíl maxima a minima)
Minimum = 0
Maximum = 4
Variační rozpětí: 4 – 0 = 4 Variační rozpětí je 4.

Směrodatná odchylka
s = rozptyl
s = 1,46 = 1,21 Směrodatná odchylka S je 1,21.

Variační koeficient
(podíl směrodatné odchylky a průměru)
v = rozptyl / aritm.průměr ø
v = 1,21 / 2,2 = 0,55 x 100% Variační koeficient v je 55%.

Variabilita spokojenosti hostů s ubytováním je celkem vysoká."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a výpočty. Jedná se o seminární práci do statistiky na Vysoké škole hotelové v Praze.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10525
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse