Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Houby a lišejníky

Houby a lišejníky


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje učební materiál (zápisky z hodin biologie) na téma houby a lišejníky. Práce hrnuje základní informace o výše zmíněném tématu včetně zástupců. Práce obsahuje základní charakteristiku, organizaci, rozmnožování, výživu, výskyt, využití člověkem, systém a zástupce.

Obsah

1.
Základní charakteristika
2.
Organizace
3.
Rozmnožování
4.
Výživa
5.
Výskyt
6.
Využití člověkem
7.
Systém
8.
Zástupci

Úryvek

"Charakteristika
• početná a vývojově různorodá skupina eukaryotních organismů
• tvoří samostatnou říši mezi organismy
• znaky společné s rostlinami:
- nepohyblivost
- schopnost syntézy vitamínů (např.: B)
• znaky společné se živočichy:
- heterotrofní způsob výživy
- přítomnost polysacharidu chitinu
- zásobní látka je polysacharid glykogen nebo olej
Organizace stélky hub
• „tělo“ houby je mnohobuněčná stélka
• hyfa:
- tenké vlákno houbové stélky
- základní stavební jednotka houby
• hyfy mohou mít přehrádky, které rozdělují houbové vlákno na jedno- nebo vícejaderné buňky
• podhoubí (mycelium): - shluk vzájemně propletených a rozvětvených hyf - za příznivých podmínek tvoří plodnice
• plektenchym = houbové pletivo"

Poznámka

Práce obsahuje barevná zvýraznění nadpisů a obrázek o rozsahu čtvrt stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56b651c84b3c5.zip (933 kB)
Nezabalený formát:
Houby_a_lisejniky.doc (986 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse