Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hrad Svojanov

Hrad Svojanov


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce o hradu Svojenov, který se nachází kousek od Svitav. první zmínky o hradu máme zhruba z druhé poloviny 13. století v souvislosti s blízkým městem Polička. Do své smrti byla majitelem hradu český král Přemysl Otakar II., po jeho smrti pak jeho manželka, která se později provdala za Záviše z Falkenštejna. Dalším majitelem byl Ješek Svojanovský, po něm následovali Trčkové z Lípy, rod Zárubů z Hustiřan, baron Stillfried z Ratenic a od počátku 20. století je hrad ve vlastnictví města Poličky, který po s krátkou přestávkou vlastní dodnes. V průběhu času prodělal hrad mnohé stavební úpravy, ať už z pohledu bojového zabezpečení nebo zlepšení životních podmínek.
Obsah:
1. Úvod
2. Historie hradu Svojanov
Úryvek z práce:
"Počátky historie hradu Svojanova spadají do období kolonizace odlehlých koutů zemí koruny české. K takovým místům patřila i zdejší členitá část českomoravského pomezí, kudy od nepaměti procházela obchodní stezka. Až do poloviny třináctého století tu osidlování řídili premonstráti z Litomyšle, pod jejichž správu patřila i osada Svojanov. Král železný a zlatý potřeboval zisky z obchodu a řemesel pro svou koncepci centrálně řízeného státu. Tak jako v celých Čechách, i na této zemské cestě, zvané později Trstenická, zřizoval osady a pevnosti. Od roku 1265 k nim patřilo i město Polička a nedaleko od něj v sousedství Svojanova nově založený hrad, pojmenovaný Fürstenberg. Když král padl na Moravském poli, jeho vdova Kunhuta užívala obě tato sídla jako věnný majetek. Brzy se ale provdala za vítkovského velmože Záviše z Falkenštejna, a ten svojanovskou pevnost přestavěl, aby ho dobře reprezentovala. Po Kunhutině smrti si sem v roce 1278 přivedl uherskou princeznu Alžbětu. Autor Zbraslavské kroniky píše, že spolu žili na hradě v královském přepychu. Záviš si představoval, že právě zde král český s králem uherským uzavřou spojenectví proti Habsburkům, a on sám z toho vytěží významné postavení. Pro ostatní šlechtu je však další růst Závišova vlivu nepřijatelný, v roce 1289 je s mlčenlivým souhlasem Kunhutina syna Václava II. zajat pro údajné spiknutí a později sťat. Karel IV. v návrhu zákoníku Majestas Carolina zahrnul Fürstenberg mezi jedenáct hradů, které nesmí být vyjmuty z majetku koruny, ale už jeho syn Zikmund za husitských válek zastavil hrad pánům z Boskovic..."

Poznámka

Obsahuje grafiku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43f4509d11079.zip (69 kB)
Nezabalený formát:
Svojanov.doc (97 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse