Huculský kůň

Kategorie: Biologie

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem absolventské práce práce je posouzení chovatelských výsledků a stavu příbuzenské plemenitby u klisen huculských koní chovaných na farmě Aster – Zmrzlík, Praha. Dále zmapování, zhodnocení a zdůvodnění vývoje úrovně chovu. Do rozboru chovného materiálu je zahrnuto i vyhodnocení průměrného věku, výskyt barev a odznaků a zastoupení genealogických linií. Autor se snaží ověřit, zda změna původních podmínek odchovu huculských koní měla během čtyřiceti let vliv na jejich exteriér.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vědecká hypotéza a cíle práce
3.
Literární přehled
3.1.
Původ plemene
3.1.1.
Divoký kůň evropský - tarpan
3.2.
Historie chovu
3.3.
Záchrana huculského koně
3.4.
Současný stav
3.5.
Linie huculských koní
3.5.1.
Rakousko - uherské linie
3.5.2.
Meziválečné linie
3.5.3.
Poválečné linie
3.6.
Plemenný typ a standard
3.6.1.
Charakterové vlastnosti
3.7.
Využití plemene
4.
Materiál a metody
4.1.
Měření koní
4.1.1.
Měřicí pomůcky
4.1.2.
Zásady měření
4.2.
Příbuzenská plemenitba
4.2.1.
Koeficient příbuzenské plemenitby podle Wrighta
4.3.
Charakteristika chovu
4.3.1.
Hucul Club – osada Zmrzlík
4.3.2.
Sdružení SRAZ - SEV Toulcův dvůr
5.
Výsledky
5.1.
Hucul Club
5.1.1.
Hucul Club 1999
5.1.2.
Hucul Club 1984
5.2.
Sdružení SRAZ
6.
Diskuze
7.
Závěr

Úryvek

"3.1.1. Divoký kůň evropský - tarpan
Tarpan (Equus ferus) žil ve střední a východní Evropě od nepaměti. Postupem času a změnami podnebí došlo k vytvoření dvou forem.
Východní stepní tarpan (Equus ferus ferus) si uchoval téměř nezměněnou podobu. Žil v rovinách severně od Černého moře většinou v malých stádech. Stepních tarpanů stále ubývalo a to především díky rozšiřování chovu hospodářských zvířat a pytláckým lovům. Od poloviny 19. století se stali vzácnými. Poslední klisna byla ulovena roku 1879, po pokusu statkáře A. Durilina o její ochočení. Klisna se pásla s jeho stádem pokud nebyl žádný pastevec nablízku. Byla pozorována tři roky, během kterých porodila dvě hříbata. Obě byla chycena a v dospělosti se vyznačovala velkou odolností a vytrvalostí. Postupně se klisna stala tolik důvěřivou, že na zimu chodila se stádem do ohrady, kde se zakládalo seno na přikrmování. Jednou dokonce vešla do stáje a tak padla do zajetí. To snášela velmi špatně. Na jaře byla puštěna na pastviny a využila první příležitosti k útěku. Po čase se vrátila, vzala s sebou hříbě a nadobro utekla. Později se objevila u vsi Agaimany, kde na ni uspořádali lov. Nechtěli klisnu zabít, ale vyzkoušet její rychlost a vytrvalost domácích koní. Klisna při jednom skoku zapadla do ledové pukliny a zlomila si přední nohu. Klisna byla převezena na saních do vesnice a ošetřena, přesto po několika dnech uhynula. (Volf, 2002)
Dále Volf (2002) uvádí, že středoevropský lesní tarpan (Equus ferus sylvertris) zmenšil svůj vzrůst a celkově zjemněl. Obýval rozsáhlé oblasti Evropy, Herodot (484 – 425 př. n. l.), Varro (116 – 27 př. n. l.) i Strabon (63 - 27př. n. l.) popisují celá stáda divokých koní na severu, kdy severními zeměmi Římané bezesporu myslí území na levém břehu Dunaje. Rozvoj pastevectví a ničení výhodných stanovišť zapříčinili, že tarpan se od počátku novověku stával stále vzácnější. Poslední útočiště nalezli lesní tarpani na území dnešní Litvy a severovýchodního Polska, kde se udrželi do 80. let 18. století. Poslední koně, které lidé chytili, dopravili do parku knížete Zamoyského u města Zamošč, kde byli drženi přibližně do roku 1806 a následně pro nevelký užitek rozdáni sedlákům.
Dobroruka, Kholová (1992) zmiňují, že stepního tarpana poprvé detailně popsal Gmelin, který se s těmito koňmi setkal poprvé na jaře roku 1768 u městečka Borova poblíž Voroněže. Popisuje je jako malé hlavaté koně s dlouhým a zašpičatěnýma ušima, krátkou hřívou, hustou srstí šedé barvy, popelavým břichem a černými holeněmi. Na hřbetě se jim táhl tmavý úhoří pruh. Tyto koně později vědecky popsal a pojmenoval Boddaret. Dal jim jméno Equus ferus a stepní poddruh se v moderních systémech nazývá E. ferus ferus. V mnoha publikacích ho však najdeme uvedeného jako druh Equus gmelini, zvláště u ruských autorů. V polovině 19. století došlo k razantní redukci početních stavů. Z posledních žijících skupin odchytil statkář Šatilov dva hřebce které vykastroval a poslal v letech 1854 a 1866 Akademii věd. Ti pak žili v zoologické zahradě v Moskvě a poslední z nich uhynul v roce 1887. Poslední lesní tarpan v Litvě padl roku 1814, na Kavkazu byli vyhubeni teprve v druhé polovině 19. století.
3.2. Historie chovu
Purzyc (2007) uvádí, že první zmíňky o chovu huculského koně pochází z poloviny devatenáctého století z Rakouska–Uherska, kdy vedoucí rakouského zemského hřebčína v Radovci (Bukovina) Martin von Herrmann vedle stáda plnokrevných a polokrevných arabských koní vytvořil stádo huculů. Ti byli získáni z oblasti Žabie, Kossowo a Vorochota a do oblastí celé monarchie byli dodáni plemeníci. Herrmann požadoval zřízení samostatného huculského hřebčína a z jeho iniciativy byla část stáda z Radovce umístěna roku 1856 v Luczině za účelem zachování horského charakteru huculských koní. Ve snaze vylepšit populaci byli zakoupeni dva plemenní hřebci a deset klisen primitivního typu z oblasti Transylvánie a dále bylo stádo doplněno o lokální chovný materiál. Chov v Luczině byl z neznámých příčin zrušen v roce 1872 a znovu obnoven v roce 1877. Hörman (1957) k chovu v Luczině dodává, že pro zachování původních vlastností – především skromnosti, vytrvalosti a nenáročnosti, se huculové odchovávali v jednoduchých přístřešcích venku na pastvinách. Později došlo k rozšiřování chovu tzv. usměrněnou plemenitbou. Tím se místní chov neustále zlepšoval a byly založeny cenné krevní linie hřebci Myszka, Ipas, Czeremosz, Stirbul, Hroby a Goral. Hlavní zásluhou hřebčína bylo, že používal čistokrevnou plemenitbu bez příměsi cizí krve, kladl velký důraz na výběr, připařování a správné podmínky odchovu, které tomuto plemeni nejvíce vyhovovaly. Hučko (1996) poukazuje, že rozvoj chovu huculského koně v Rakousko–Uherské monarchii v Luczině byl přerušen první světovou válkou. Roku 1914 bylo huculské stádo evakuováno do vnitrozemí Rakouska, do obce Gotenprud v kraji Baden, a později do Waldhofu. Po rozpadu monarchie bylo huculské stádo rozděleno mezi nástupnické státy. Část huculských hřebců se dostala do severního Tyrolska, jako náhrada za haflingy, část plemenného materiálu připadla Československu, Polsku a Rumunsku."

Poznámka

Práce obsahuje velké množství tabulek a grafů. Čistý text je v rozsahu cca 30 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23466
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse