Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hugo Grotius a přirozené právo

Hugo Grotius a přirozené právo

Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručný popis života Hugo Grotia a větší zaměření na jeho dílo. Práce se týká jen děl a pasáží souvisejících s jeho myšlenkami přirozeného práva. Práce obsahuje překlady originálních částí z prací Huga Grotia, ale i jiných velikánů zabývajících se významem přirozeného práva. Napsáno pro PhDr. Milana Slámu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Stručný nástin života Hugo Grotia a výčet hlavních jeho děl
3.
Rozbor pojmu přirozené právo jak jej učinil Hugo Grotius ve svých dílech
4.
Soudobé pojetí názorů Hugo Grotia, názory vědců na jeho dílo
5.
Mezinárodněprávní myšlenky Hugo Grotia
6.
Použité prameny

Úryvek

"Ač sám velký teolog zasloužil se Grotius o částečnou sekularizaci práva. Jeho přirozené zákony již nejsou jen božího původu, ale pramení z lidské přirozenosti, která je poznatelná rozumem. Tvrdil, že lidská přirozenost je charakterizována touhou po míru a pořádku. Takto pojaté přirozené právo se může aplikovat jak vůči jednotlivcům, tak i vůči státům. Vycházejíc z předpokladu, že toto právo je neměnné, protože podstata člověka je svými psychickými prvky stále identická, ve všech zemích a v každé době, vyvinul systém mezinárodního práva. Státy tedy spojuje přirozené právo ve společenství, je závazné pro všechny členy tohoto společenství, a to nezávisle na tom, zda ho uznají, či nikoliv.

Grotius také rozlišoval ius naturale od ius voluntarium , tedy právo přirozené od pozitivního. Věnoval se tomu hlavně v oblasti mezinárodního práva. Ve své knize De iure belli ac pacis libri tres ( 1625 ), v knize první vzpomíná, že nejlepší rozdělení práva lze nalézt u Aristotela, který definoval jedno jako naturale a druhé voluntare. Stejně tak si všímá u Hebrejců jejich rozlišování mezi přirozeným právem jež nazývají PRECEPTY a voluntárním právem, jež zvou STATUTY. V mezinárodním právu podle Grotia ius voluntarium vzniká vzájemným projevem souhlasné vůle států a nesmí být v rozporu s ius naturale. Může jen omezit dovolující ustanovení přirozeného práva, ne však jeho ustanovení zakazující.
Rozlišení mezi právem přirozeným a voluntárním vedlo později k vytvoření 3 škol mezinárodního práva, k nimž řadíme radikální naturalisty, pozdní školu přirozenoprávní ( tzv. Grotiány) a rané pozitivisty. Pro lepší pochopení si je alespoň krátce definujme. Samozřejmě pro zjednodušení uvedu jen základní společné názory.

Naturalisté vychází z toho, že všechno právo vychází z a spočívá na principech přirozeného práva. Mezi nejvýznamnější vědce této školy řadíme Pufendorfa, Suareze.
Pozitivisté naopak věří že mezinárodní právo, spíše než by leželo na „vyšším právu“, je odvozeno od vzájemné vůle mezi zúčastněnými stranami. Oddělili právo od jakéhokoliv normativního konceptu a zaměřili se na studium pozitivních pramenů práva, na obyčeje a smlouvy. Mezi představitele patří Bynkershoek, Gentili, Moser.
Tzv. škola Grotiánů je tedy spíše nějaký střed mezi těmito 2 extremními názorovými proudy. Tvrdí, že zatímco přirozené právo je jedním (původním) pramenem práva, pozitivní právo je jiným zdrojem, odvozeným od přirozeného práva. Zástupcem byl např. Vattel.

Jak bylo výše řečeno, Grotius rozeznával ještě jeden druh práva, a to voluntární právo, ať už lidské či božské.

Lidské právo rozděloval na civilní nebo méně obšírné než civilní. Civilní právo popisuje Grotius jako to, jež je odvozeno od společenské síly. Společenská síla je suverénní síla státu. Stát je nejlepší společenství svobodných lidí, spojených dohromady za účelem užívání rozumných práv a výhod. To méně obšírné právo není odvozeno od síly společnosti jako takové, je srovnatelné s autoritou rodičů nad dětmi, pánů nad svými poddanými. Druhé právo, právo národů, je mnohem rozsáhlejší. Odvozuje svoji autoritu od konsensu všech nebo alespoň většiny národů. Je nutno říci většiny, jelikož jen velmi vzácně najdeme právo známé všem národům světa, kromě přirozeného práva, které samo je nazýváno právem národů. Toto právo národů je zachováváno stejným způsobem jako nepsané právo civilní, a je pokračující zkušeností a svědectvím Mudrctví Práva."

Poznámka

Práce potřebuje kontrolu textu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8812
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse