Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Humanistické modely ošetřovatelství v klinické praxi a etické aspekty v porodní asistenci

Humanistické modely ošetřovatelství v klinické praxi a etické aspekty v porodní asistenci

Kategorie: Ošetřovatelství

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: První část práce se zabývá humanistickými modely ošetřovatelství v etické praxi. Nejdříve uvádí definici základních pojmů, poté se věnuje podrobné analýze jednotlivým modelů. Informuje také o životě jejich zakladatelek a zakladatelů. Zmiňuje nejen model moderního ošetřovatelství a model životních aktivit, ale také teorii deficitu sebepéče. Druhá část práce je věnována etickým aspektům v porodní praxi. Jsou zde uvedeny doslovné opisy nejen etického kodexu porodních asistentek, ale také práva těhotné ženy i práva nenarozeného plodu a práva pacientů. Zmiňuje se rovněž o chartě sexuálních a reprodukčních práva, a charakterizuje Mezinárodní federaci plánovaného rodičovství.

Obsah

1.Humanistické modely ošetřovatelství v klinické praxi
1.1
Výklady pojmů - model, teorie, koncepce , metaparadigma
1.2
Humanistické modely a teorie
1.2.1.
Florence Nightingale: Moderní ošetřovatelství
1.2.2.
Dorothea Elisabeth Orem: Teorie deficitu sebepéče
1.2.3.
Nancy Roper-Winifred Logan-Alison Tierney: Model životních aktivit
2.
Etické aspekty v porodní asistenci
2.1.
Etický kodex
2.2.
Etický kodex porodní asistentek
2.3.
Práva těhotné ženy
2.4.
Práva nenarozeného plodu
2.5.
Práva pacientů
2.6.
Charta sexuálních a reprodukčních práv
2.7.
IPPF – International Planned Parenthood Federetion

Úryvek

"Dorothea Elisabeth Orem: Teorie deficitu sebepéče
D.E.Orem
*1914 Baltimore, USA
- 1930 získala základní ošetřovatelské vzdělání na Providence Hospital School of Nursing ve Washingtonu, D.C.
- 1939 získala bakalářské vzdělání v oblasti edukace na Catholic University of America ve Washingtonu, D.C., kde v roce 1945 ukončila magisterské vzdělání ve stejném oboru
- 1940 se stala ředitelkou pro ošetřovatelství v Providence Hospital v Detroitu
- 1947-1957 pracovala ve státě Indiana jako sestra v nemocnici, jako privátní sestra a sestra konzultantka, v tomto období začala také pracovat na své teorii
- 1957 se vrátila do Washingtonu, D.C., kde od roku 1959 působila na katolické univerzitě
- 1970 založila poradenskou firmu „Orem a Shields“ a pracovala jako poradkyně pro ošetřovatelství v Marylandu
- 1971 vydala knihu „Nursing: Concepts of Practice“ (Ošetřovatelství: Koncepce praxe)
- 1976 získala titul doktora věd na Georgetown University ve Washingtonu, D.C.
- 1984 byla penzionována

Vývoj modelu
- Orem si všimla, že lidé, kteří vyžadují lékařskou péči, ne vždy potřebují péči ošetřovatelskou
- ošetřovatelskou péči potřebují jedinci, kteří nejsou schopní se o sebe průběžně adekvátně postarat v rozsahu a v kvalitě, kterou vyžaduje jejich aktuální stav
- v polovině 60. let minulého století začala koncipovat vlastní ošetřovatelsko teorii
- v době působení na katolické univerzitě rozšířila koncepci ošetřovatelské péče o zaměření na rozvoj aktivit sebepéče
- v roce 1971 publikovala knihu Ošetřovatelství: Koncepce praxe, ve které definovala a porovnala jednotlivé koncepce v soukromém a domácím ošetřování a ošetřovatelském vzdělávání
- další přepracovaná vydání této knihy následovala v letech 1980, 1985, šesté vyšlo v roce 2000)
- v roce 1973 uvedla svou teorii do praxe
- dále je však upřesňovala a průběžně dopracovávala a v roce 1983 publikovala v kapitole „The Selfcare Deficit Theory or Nursing = Ošetřovatelská teorie deficitu sebepéče“ v knize Clements, I., Roberts, F. Family Health: A Theoreticla Approach the Nursing Care (Rodinné zdraví: Teoretický přístup ošetřovatelské péče)
Teoretická východiska
 filozofie humanizmu
 práce H. Selyeho, L. Bertalanffyho, E. Fromma, G. Allporta, R. Katza a dalších
 práce F. Nightingale, V Henderson, H. Peplau, E. Wiedenbach, I. Orlando, F. Abdellah a dalších

Předpoklady (asumpce):
 lidé mají vrozenou schopnost starat se o sebe, mají schopnost sebekorekce a nezávislosti
- schopnost starat se o sebe i závislá péče jsou důsledkem potřeb jedince a požadavků na homeostázu
- v životě člověka vznikají situace, které s sebou přinášejí nároky na péči např. stárnutí, nedodržování vhodného způsobu života nebo situace, kdy se jedince necítí úplně zdráv, tehdy si péči zajistí buď zcela sám (za předpokladu, že má dostatek vůle, sil, ...) nebo si ji zajistí jen částečně, popř. Vůbec ne a pak je potřebný a žádoucí vstup ošetřovatelské péče
- specifickým zájmem ošetřovatelství je uspokojování potřeb jedinců mobilizováním sebepéče na základě lidské přirozenosti
- ošetřovatelství poskytuje profesionální pomoc jedincům, kteří si nedokáží uspokojovat vlastní základní potřeby, nebo v nich nejsou soběstační

Hlavní jednotky:
cíl ošetřovatelství
- zajistit takovou úroveň sebepéče klienta, aby si udržel optimální zdravotní stav

pacient
- jedinec s projevy deficitu sebepéče

role sestry
- poskytnutí pomoci pro dosažení optimální úrovně sebepéče

zdroj potíží
- překážky sebepéče (nemoc, imobilita, ...)

ohnisko zásahu
- oblast deficitu sebepéče

způsob zásahu
- prostřednictvím pěti způsobů zásahu: činnosti za nebo pro klienta, vedení, podpora, poskytnutí podnětného prostředí, učení"

Poznámka

Práce sloužila jako studijní materiál ke státní závěrečné zkoušce bakalářského studia z předmětu Ošetřovatelství.
Práce kompilačního charakteru. Částečně čerpá z: http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/dite.htm; http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/LF/Veda_vyzkum_LF/Ceske_eticke_kodexy.doc; http://www.rvp.cz/clanek/386/247; http://www.planovanirodiny.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2006011904.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14851
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse