Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Hydrolýza a acidobazické indikátory - laboratorní protokol

Hydrolýza a acidobazické indikátory - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Protokol řeší hydrolýzu a acidobazické indikátory. V práci jsou vypsány veškeré použité pomůcky a chemikálie. V bodech je zde vypsán postup spolu s výpočtem. Dále práce obsahuje tabulku se všemi výsledky a také chemické rovnice.

Obsah

1.
Pomůcky
2.
Chemikálie
3.
Postup
4.
Tabulka
5.
Závěr

Úryvek

"Hydrolýza solí a acidobazické indikátory
Datum:
Autor:
Třída:

Pomůcky: lžička na chemikálie, váhy, odměrná baňka, zkumavky, stojan na zkumavky, skleněné tyčinky, univerzální indikátorový papírek, lakmusový papírek, fenolftaleinový papírek
Chemikálie: NaCl, Na2CO3, CH3COONa . 3H2O, FeCl3 . 6H2O

Postup: - vypočítáme hmotnost látek, které potřebujeme k pokusu

V = 100ml
c = 0,1mol.dm-3
m = cMV
m = 0,1 . 124 . 0,1
m = 1,24g

- do každé zkumavky nalijeme trochu připravené látky
- postupně kápneme na všechny 3 indikátory a zjistíme reakci
- nakonec do zkumavek nalijeme trochu fenolftaleinu
- do tabulky zapíšeme všechny 4 reakce"

Poznámka

Protokol je kratší než 0,5 stran. Obsahuje 1 tabulku.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50757a789e497.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Hydrolyza_lab_protokol.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse