Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Hydroxyderiváty - laboratorní protokol

Hydroxyderiváty - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Protokol řeší téma hydroxyderivátů. Po základní teorii se zabývá prvním úkolem, důkazovou reakcí primárních, sekundárních a terciárních alkoholů. Dalším úkolem je dehydratace vícesytných alkoholů a posledním úkolem jsou barevné reakce fenolů. Záznamy všech úkolů obsahují potřebné chemikálie, pomůcky, postup a vypracování. Na konci vše shrnuje závěr.

Obsah

1.
Teorie
2.
Úkol č. 1
2.1.
Chemikálie
2.2.
Pomůcky
2.3.
Postup
2.4.
Vypracování
3.
Úkol č. 2
3.1.
Chemikálie
3.2.
Pomůcky
3.3.
Postup
3.4.
Vypracování
4.
Úkol č. 3
4.1.
Chemikálie
4.2.
Pomůcky
4.3.
Postup
4.4.
Vypracování
5.
Závěr

Úryvek

"Teorie: Hydroxylové deriváty uhlovodíků (zkráceně hydroxyderiváty) jsou organické sloučeniny, ve kterých se objevuje charakteristická hydroxylová funkční skupina OH. Dělí se na alkoholy a aromatické fenoly. Fenoly jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují hydroxylovou skupinu OH navázanou na aromatickém jádře. Jsou aromatickou obdobou alkoholů, od kterých se některými svými vlastnostmi liší. Jejich nejjednodušším zástupcem je fenol.

Úkol č.1: DŮKAZOVÉ REAKCE PRIMÁRNÍCH, SEKUNDÁRNÍCH A TERCIÁRNÍCH ALKOHOLŮ

Chemikálie: chromsírová směs (25 cm3 10% roztoku dichromanu sodného a 1 cm3 konc.H2SO4), primární,sekundární a terciární butanol

Pomůcky: kádinka, odměrný válec, zkumavky,stojan, azbestová síťka

Postup: Do tří zkumavek dáme 5 cm3 chromsírové směsi. Do první zkumavky přidáme 1 cm3 primárního butanolu, do druhé 1 cm3 sekundárního butanolu, do třetí 1 cm3 terciárního butanolu, směsi promícháme a zahříváme na vodní lázni až k varu.

Vypracování:
• pozorování : primární a sekundární butanol nezměnil barvu z tmavě oranžové, terciární butanol barvu změnil z tmavě oranžové na tmavě zelenou

• rovnice : Cr VI Cr III
O
a) Primární butanol: CH3(CH2)2CH2OH CH3 CH2 CH2 C
H

b) Sekundární butanol: : CH3CH(OH)C2H5 CH3 CH3 C CH3
O
CH3
c) Terciární butanol: CH3 C CH3 CH3 C = CH2
OH - H2O CH3"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50c1005f8047c.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Hydroxyderivaty_lab_protokol.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse