Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > ICOM transport a. s. - analýza firmy

ICOM transport a. s. - analýza firmy

Kategorie: Marketingový výzkum, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje podrobnou analýzu firmy ICOM transport a. s.. Nejdříve seznamuje s historií firmy, poté se již věnuje detailní analýze nejen prostřednictvím Porterova modelu pěti sil, ale také z hlediska analýzy PEST i SWOT.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie firmy
3.
Porterův model pěti sil
4.
Peste analýza
5.
Swot analýza
6.
Závěr

Úryvek

"3. Porterův model pěti sil

Autorem tohoto systému je Michael E. Porter, který vyvinul schéma, jenž pomáhá manažerům analyzovat konkurenční síly ve vnějším okolí firmy a obecně odhalit příležitosti a ohrožení podniku.
Porterův model se zaměřuje na konkurenční tlaky a rivalitu na trhu. Rivalita závisí na působení základních sil, kdy výsledkem jejich působení je ziskový potenciál odvětví.

Potenciální nově vstupující firmy
Reakce podniku v případě vstupu nového konkurenta na trh je vhodné dočasně snížit ceny. Avšak již „zaběhlá“ firma má výhodu v tom, že může nového konkurenta odvrátit svými dostatečnými zdroji. V neposlední řadě je také nutné uvést, že při příchodu další společnosti na trh bude míra růstu odvětví nízká a ziskovost podniků se sníží.
Pokud se podnik rozhodne vstoupit do tohoto odvětví musí si uvědomit základní překážky, které musí překonat. Jsou to například kapitálová náročnost (je zapotřebí velké množství financí), uvědomit si přístup k distribučním kanálům, nákladové zvýhodnění nesouvisející s velikostí, neznalost firmy, úspory z rozsahu (snižování jednotlivých produktů v závislosti na velikosti výroby), diferenciace výrobků, atd.

Konkurenti v odvětví
Při vstupu na nový trh je nutné uvědomit si rivalitu mezi stávajícími konkurenty. Konkurenční boj může probíhat v ceně, propagaci výrobku a služby, místě prodeje, výrobku nebo službě, reklamě a podpoře prodeje.
Základními faktory, které ovlivňují konkurenci v odvětví je rozmanitost podniků, které můžou tvořit monopol, oligopol nebo polypol. Pokud budou podniky prodávat stejné služby nebo výrobky můžou mít problém s odlišením se od sebe, říkáme tomu nedostatečná diferenciace.
Významnou částí konkurenční pozice je porovnání tržních podílů s konkurencí, nabídka lepších typů než konkurence, cenová konkurenceschopnost, efektivnost prodeje a distribuce, reklama a propagace služby nebo výrobku a výrobní kapacity podniku.

ICOM transport nevyniká nijak zvlášť v odlišnostech od ostatních konkurenčních firem. Jako největšího konkurenta v autodopravě můžeme považovat firmu Student Agency. Pro své zákazníky nabízí široké množství služeb jako je pouštění videa za jízdy, občerstvení, denní tisk ... Avšak musíme brát na vědomí to, že Student Agency zajišťuje pouze dálkové spoje mezi Prahou a Brnem, čímž se pro ně stávají konkurenty ostatní podniky s místní a dálkovou dopravou. ICOM transport se tak bude snažit získat více zákazníků tím, že sníží fixní náklady a tím klesne cena díky vysoké nabídce.

Odběratelé vyhledávající vliv
Aby firma byla na trhu jako odběratel silná musí být koncentrovaná.
Významnou položkou je zde růst cenové senzitivity a možnost integrace do dodavatelského odvětví.

Dodavatelé vyhledávající vliv
Pokud by byla firma ICOM jediným přepravcem na trhu, byla by silnou v tom, že by vytvářela na trhu monopol (neměla by konkurenta). Nebylo by důležité odvětví, protože by rostl zájem o službu a na cenu by se nebral ohled, musela by být akceptována a naopak firma by nebyla závislá na dodávkách z jiných odvětví. Služby firmy by byli důležité pro odběratele, byly by nenahraditelné. Její výhodou je, když je dodavatelem jedinečného produktu, který žádná jiná firma nevyrábí.
V regionu Vysočina je ICOM transport jedinou místní autobusovou dopravou. Jedinou konkurencí jsou místní živnostníci zajišťující dálkovou dopravu.

Substituty
Služby podniku ICOM by mohli být snadno nahrazeny potenciální nově vstupující firmou, která by však musela mít značný kapitál, aby dosahovala vyšších zisků. Vzhledem k rozmanitosti služeb, které ICOM nabízí svým zákazníkům a množství firem, které vlastní prakticky v šesti částech naší republiky by mohla firmě konkurovat jen málokterá společnost."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15405
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse