ISO 19000

Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V této seminární práci se autor zaměřuje na normy ISO řady 19000 v kontextu s normami ISO 9000 a 14000. Zabývá se principy účinných systémů jakosti i koncepcí managementu jakosti. Uvádí také normu ISO 19011, která pojednává o auditovaní.

Obsah

1.
Úvod
2.
Normy ISO jako koncepce managementu jakosti
2.1.
Principy účinných systémů jakosti
3.
ISO
3.1
ISO 9001:2000
3.2
ISO 14000
3.3.ISO 19011
4.
Přílohy
5.
Závěr

Úryvek

"Zmíněný článek normy rozpracovává schválená norma EN ISO 19011:2002, která nahrazuje šest starších norem ze souborů ISO 9000 (jakost) a ISO 14000 (životní prostředí). Oba tyto soubory zdůrazňují důležitost auditů jako nástrojů managementu pro monitorování a ověřování efektivního uplatňování politiky organizace. Kromě toho jsou audity podstatnou součástí jiných činností, např. externí certifikace, hodnocení dodavatelského řetězce či dozoru.
Použití této společné normy poskytne organizacím ucelenější a vyrovnanější pohled na jejich činnosti, přičemž se tím snadno vytvoří výjimečný nástroj pro neustále zlepšování s cílem dosáhnout podnikatelské úspěšnosti. Norma by měla rovněž napomoci organizacím, které ji využijí, optimalizovat své systémy managementu, usnadnit integraci QMS a EMS, umožnit jediný audit obou systémů a tím úspory nákladů.
Norma EN ISO 19011, jak vyplývá již z jejího názvu, poskytuje návod, jak provádět interní nebo externí audity QMS a/nebo EMS, ale i návod na management programů auditu. Předpokládanými uživateli této mezinárodní normy budou auditoři, organizace uplatňující oba systémy managementu a také organizace zainteresované na certifikaci auditorů nebo na jejich výcviku, na certifikaci systémů managementu a akreditaci nebo normalizaci v oblasti posuzování shody.
Pokud se týká externích auditů, norma rovněž zajistí jednotný přístup certifikačních orgánů a usnadní tak kombinované externí posuzování systémů managementu. Slouží tedy skutečným potřebám trhu z hlediska lepší harmonizace metod na kolbištích jakosti a životního prostředí.
Důležité zlepšení nové směrnice se týká kvalifikace auditorů. Norma mnohem jasněji než předchozí směrnice pro auditovaní uznává, že odborná způsobilost týmu auditorů a jednotlivých auditorů se liší, a to podle typu auditu, předmětu auditu a jeho složitosti, a že není možné stanovit jednotná kritéria odborné způsobilosti, která by byla aplikovatelná ve všech situacích. Proto norma EN ISO 19011 poskytuje určitý rámec, který umožňuje organizacím, aby si stanovily své vlastní požadavky na odbornou způsobilost a s tím související procesy hodnocení auditorů.
Neméně důležitým zlepšením je kombinace popisů managementu programů auditu a provádění samostatných auditů do jedné směrnice. Tato kombinace zdůrazňuje vztah mezi těmito dvěma systémy a objasňuje, že jakost jednotlivých auditů závisí mimo jiné na jakosti podpůrného programu auditu."

Poznámka

Práce obsahuje obrázek. Čistého textu v práci je ca 5,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14445
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse