Infarkt myokardu


Kategorie: Medicína

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Příčiny infarktu - ateroskleróza, spasmy, arteritidy, embolie do věnčitých tepen (těžké a náhlé nedokrevnosti při uzávěru věnčité tepny koronární). Transmurální infarkt - příčiny, oblasti, které postihuje. Netransmurální (subendokardiální, intramurální, non-Q) infarkt - příčiny, oblasti, které postihuje. Příznaky infarktu - stenokardie, vegetativní příznaky. Arytmické komplikace, hemodynamické komplikace. Vyšetření při IM (infarktu myokardu) - EKG, pardeeho vlna, biochemie. Léčba : koronární jednotky nebo JIP, koronarografie, bypass, angioplastika, trombolýza a její kontraindikace. Sekundární prevence po infarktu myokardu - kouření, dieta, antiagregancia / antikoagulancia, betablokátory, antagonisté vápníku, nitráty, CE-inhibitory, Statiny (hypolipidemika). Akutní komplikace po proběhlém IM.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43cfd16fb9a35.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
infarkt.doc (19 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse