Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Informační systémy a počítače II.

Informační systémy a počítače II.

Kategorie: Hardware, Informatika, Software

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce poměrně stručně, místy i v heslech seznamuje s hardwarem a softwarem. Důraz je kladen i na dodržování autorských práv, ochranu pc a práci s jednotlivými typy dat. Práce bohužel pracuje s přílohami, které v ní nejsou přítomny.

Obsah

1.
Problémy při zpracování dat
1.1.
Ochrana dat
1.2.
Výběr personálu
1.3.
Bezpečnostní strategie
1.4.
Pravidla ochrany dat
1.5.
Analýza rizika
1.6.
Bezpečnostní koncepce
1.7.
Systematická a stálá dokumentace systému
1.8.
Stupně bezpečnosti a hierarchie uživatelů
1.9.
Archivní kopie
1.10.
Permanentní aktualizace
2.
Programovací jazyky
3.
Systémový a aplikační software
4.
Počítače
4.1.
Kriteria pro výkonnost počítačů
4.2.
Rozdělení počítačů dle velikosti
4.3.
Dělení počítačů dle typu
5.
Software
6.
Hardware
7.
Generace jazyků
8.
CPU
9.
BIOS
10.
Porty
10.1.
Paralelní port
10.2.
Sériový port UART
11.
Systémové hodiny, kalendář
12.
Pevný disk
12.1.
Interface pevného disku
12.2.
Typ kódování pevného disku
13.
Klávesnice
14.
Motherboard
15.
Faktory ohrožení technického stavu počítače
15.1.
Teplo
15.2.
Tepelné šoky
15.3.
Prach
15.4.
Magnety a magnetická pole
15.5.
Radiační elektromagnetické rušení
15.6.
Vysokofrekvenční rušení
15.7.
Rušení rozvodné sítě
15.8.
Elektrostatické výboje
15.9.
Zaplavení, prosakování vody
15.10.
Soli, kyseliny
16.
Centrální jednotka – CPU
17.
Sběrnice
17.1.
Sběrnice PC
17.2.
Sběrnice ISA
17.3.
Sběrnice MCA
17.4.
Sběrnice EISA
18.
Local bus
19.
Mikroprocesory
19.1.
Intel 8088 a 8086
19.2.
Intel 80186
19.3.
Intel 80286 (obdoby Am286ZX a Am286LX)
19.4.
Intel 80386DX a 80386SX
19.5.
Intel 80486DX a 80486SX
19.6.
Pentium
20.
Overdrive
21.
Paměti
21.1.
Hlavní paměť - RAM (Random Access Memory)
21.2.
Konvenční paměť
21.3.
Rezervovaná oblast paměti
21.4.
Buffery a rámy
21.5.
Videopaměť
21.6.
ROM (Read Only Memory - permanentní paměť)
21.7.
Rozšířená paměť (extendet memory)
21.8.
EMS, LIM, stránkovaná, překryvná (přídavná) paměť
21.9.
Převedení rozšířené paměti na na překryvnou paměť
22.
Matematický koprocesor
23.
Pevný disk
23.1.
Charakteristiky pevného disku a řadiče
23.2.
Mechanika
23.3.
Geometrie
23.4.
Výpočet kapacity
23.5.
Rychlost
23.6.
Identifikace
23.7.
Řadiče pevných disků
24.
Kódovací schémata
24.1.
FM (Frekvenční Modulace)
24.2.
MFM (Modifikovaná frekvenční modulace)
24.3.
RLL (Omezená délka chodu)
25.
Rozhraní pevného disku
25.1.
Rozhraní ST506
25.2.
Rozhraní IDE-integrovaný řadič
25.3.
Rozhraní ESDI-rozšířené rozhraní malých zařízení
25.4.
Rozhraní SCSI-rozhraní malých počítačových systémů
26.
Záznam
26.1.
Prekompenzace zápisu
26.2.
Redukovaný záznamový proud
26.3.
Samoopravné kódy
26.4.
Překlad sektorů
27.
Zobrazovací karty
27.1.
Adaptér MDA (Monochrom Display Adapter)
27.2.
Adaptér CGA (Color Graphic Adapter)
27.3.
Hercules
27.4.
Adaptér EGA (Enhancet Grafic Adapter)
27.5.
Karta VGA (Video Graphic Array)
28.
Displej
28.1.
Kritéria kvalitu displeje
28.2.
Zásady práce s obrazovkou
29.
Grafické koprocesory
30.
Organizace dat
30.1.
Velikosti alokačních bloků
30.2.
Absolutní sektory a sektory DOSu
30.3.
Zaváděcí záznam
30.4.
Tabulka rozložení souborů, adresář
31.
Napájení
31.1.
Potíže s napájecími zdroji
31.2.
Zásuvky
31.3.
Ostatní spotřebiče v síti
31.4.
Zemnění
31.5.
Poruchy v síti: podpětí a přepětí
31.6.
Způsoby řešení
32.
Přenosné počítače
32.1.
Přenosné počítače s větší hmotností
32.2.
Zápisnikové počítače
32.3.
Počítače do ruky
32.4.
Příruční počítače (booksize)
33.
Tiskárny
33.1.
Typové tiskárny
33.2.
Jehličkové maticové tiskárny
33.3.
Tepelné tiskárny
33.4.
Inkoustové tiskárny
33.5.
Laserové tiskárny
33.6.
Osvitové tiskové přístroje
33.7.
Souřadnicové zapisovače (plotry, plottery)
34.
Programové vybavení počítačů
34.1.
Operační systém
34.2.
Databázový řídící systém
34.3.
Sledování datové komunikace
34.4.
Servisní programy
34.5.
Systémové sledování průběhu práce
34.6.
Systémové bezpečnostní sledování
34.7.
Jazykové překladače
34.8.
Vývojové systémy aplikací
34.9.
Ostatní vývojové systémy
34.10.
Aplikační software
35.
Textové editory
35.1.
Přehled textových editorů
35.2.
Ami Pro
36.
Databáze
36.1.
Rozdíl mezi daty a informacemi
36.2.
Programové prostředky pro zpracování databází
37.
Tabulkové editory
37.1.
Princip tabulkového programu
37.2.
Spojování
37.3.
Programovatelnost
37.4.
Tabulkové programy
38.
Mechanické pokladny
39.
Softwarové inženýrství
40.
Základní otázky šíření a užívání software
40.1.
Úvod
40.2.
Volně šířený software
40.3.
Stanovení podmínek využívání komerčních programů
41.
Elektronické pokladny (EP)
42.
Registrační pokladna (RP)
43.
Čárkový kód
44.
Bezhotovostní nákup zboží
45.
Videotext
46.
Videodisk
47.
In-Store Video Sale

Úryvek

“Centrální jednotka - CPU

Mikroprocesor (čip), jehož parametry ovlivňují výkonnost počítače. Určuje, jak velkou paměť může systém adresovat, jaký typ software a jak rychle může na počítači běžet.

Vybrané parametry:
Rychlost CPU (kmitočet)
Udává se v MHz. Počítače běží podle taktu hodin, nastaví-li se velká rychlost, dochází k chybám.
Šířka slova
Slovo (byte) má šířku 8, 16 nebo 32 bitů. Toto šířkou je limitováno největší číslo zpracovávané v rámci jedné operace a tím je ovlivňována rychlost počítače.
Šířka přenosu dat
Bez ohledu na šířku slova může být přenos dat 8, 16 nebo 32 bitů. Větší šířka umožňuje rychlejší přesun.
Adresový prostor paměti
Jedná se množství paměti, které je daný čip schopen adresovat.

Sběrnice

Systém sběrnic je pro počítač velmi důležitý. Jeho prostřednictvím komunikuje procesor s pamětí, koprocesorem, disky, grafickou kartou a ostatními vnějšími zařízeními. Nejdůležitějšími charakteristikami pro sběrnice je jejich šířka a rychlost.

Sběrnice PC

Má rovněž označení S-100 nebo Altair bus (podle počítače, kde byla využívána). Přenosová rychlost je do 2MB/s.

Sběrnice ISA

Pro počítače AT byla vyvinuta sběrnice ISA (Industry Standard Architecture). ISA má šířku datových vodičů 16bit a adresových 24bit. Při frekvenci 8 MHz přenáší 2B za jeden takt procesoru, což představuje rychlost přemosu 5MB/s. Pro MS-DOS je to dostačující, pro víceuživatelský systém však nedostačuje.

Sběrnice MCA

MCA (Micro Channel Architecture) - architektura mikrokanálu byla vivinuta pro počítače PS/2 Model 50 až 80. Je nekompatibilní se starou sběrnicí. Je to 32-bitová sběrnice s 32-bitovými adresovými vodiči s taktem 10 MHz. Umožňuje pracovat s přenosovou rychlostí až 32 MB/s. Je málo rozšířená.

Sběrnice EISA

EISA (Extended ISA) je rovněž 32-bitovou sběrnicí. Je stejně rychlá jako MCA, dosahuje rychlosti přenosu až 33MHz, taktována je na 8,33MHz. Je kompatibilní s ISA.

Local bus

Jedná se o nový standard. Zachovává sběrnici ISA a používá rychlou 32-bitovou lokální sběrnici pro spojení procesoru s pamětí. Někdy je do tohoto systému pojmuto i zařízení s konektorem VESA (název standardu Video Electonics Standards Association) a 32-bitovou sběrnicí.

Mikroprocesory:

Intel 8088 a 8086
Jedná se vlastně o historickou záležitost. Dnes se již nevyrábí. Používaly se u většiny počítačů třídy XT. Jsou umístěny v pouzdře DIP (Dual IN-line Package), někdy se označuje DIL), se 40 vývody (40-pin DIP package). Oba mají 16-bitové registry, 8088 má datovou sběrnici 8bit a 8086 má 16bit sběrnici. Jedná se o ekvivalenty cca 29000 tranzistorů. Jejich maximální výkon byl 0,75 MIPS. Vyráběl se v modifikacích 4,77, 8 a 10 MHz."

Poznámka

Práce je informačně zastaralá. Obsahuje překlepy. Odkazuje se k tabulkám a schématům, které nejsou v textu přítomny. Není příliš přehledně členěna.
Práce se částečně shoduje s textem Informační systémy a počítače I. První část naleznete zde.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera32
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse