Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Informatika - slovíčka

Informatika - slovíčka


Kategorie: Nauky o anglickém jazyce, Počítače/informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text obsahuje abecedně řazený výpis anglicko-českých slovíček z oblasti informatiky.

Úryvek

"accomplish dosáhnout
acronym zkratkové slovo
adaptor boards propojovací deska
allocates control přidělovací jednotka
along with spolu s
alternating current = AC střídavý proud
application package balíček aplikací
application program aplikace
as many as až
as opposed to na rozdíl
aspects zřetel, ohled
assaignment statements přiřazovací příkazy
assess určit, ohodnotit
assumes předpokládat
attained dosažený
auto numbering automatické číslování
auto-kerning
backing storage záložní paměť
backlit podsvícený
badge zank, označení, symbol
binary code dvojkový kód
bolstered posilnit, posílit
braces složené závorky"

Poznámka

Práce je ve formátu MS Excel *.xls.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b0bdb114b2ad.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Informatika_slovicka.xls (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse