Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Inge Kosková - Prožitkové zážitky

Inge Kosková - Prožitkové zážitky


Kategorie: Malířství

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Brno

Charakteristika: Recenze zpracovává výstavu Inge Koskové - Prožitkové zážitky, která byla na jaře v Brně v památníku Leoše Janáčka. Je dělená do odstavců, které nás seznamují s její tvorbou, dále se zabývají konkrétním dílem. Je zde obsažena lehká kritika a zhodnocení výstavy.

Obsah

Inge Kosková: Prožitkové zážitky, rozsah 1 NS:
1.
Info o autorce a její tvorbě
2.
Pohled laika na dílo
3.
Rozbor Prožitkových zážitků
4.
Slovo závěrem

Úryvek

"Památník Leoše Janáčka Brno: Inge Kosková - Prožitkové zážitky
"Čmárání při Janáčkovi"
Inge Kosková, česká výtvarnice a brněnská rodačka oslaví příští rok krásných 75 let. Někteří v tomto věku nejsou schopni skoro ani pohnout prstem, jiní se takového věci ani nedožijí, zato Inge vytváří umělecká díla s velkým duchem. Tato duchaplná žena vystudovala deskriptivní geometrii v kombinaci s matematikou a výtvarným uměním. Je založena velmi duchovně, svobodu a klid hledá a nachází v meditaci a v duševní pohodě. Tohoto způsobu velmi hojně využívá také ve své tvorbě. Při malování se nechává inspirovat převážně hudbou a čeká "na tu správnou chvíli". Při vytváření Prožitkových zážitků ji inspiroval Leoš Janáček. Jeho hudbu se snažila zachytit do celkem šesti obrazů. Dala jim jméno Leoš Janáček: Zápisník zmizelého a vznikly roku 2012.
Laikovi a nezasvěcenému budou malby bezesporně připadat jako bezvýznamné, zmatené čmáranice člověka při epileptickém záchvatu, kterému někdo namočil ruce do inkoustu a nechal jej tvořit. Tyto "čmáranice" skrývají něco víc. Něco, co autorka v tu chvíli cítila, a co chtěla sdělit světu.
Zaměříme-li se na konkrétní obrazy, mohou nám připomínat různé věci. Jeden z nich například připomíná vlnky na klidném jezeře či jiné vodní nádrži. Je z něj cítit klid a vyrovnanost. Další byl naopak jako rozbouřené moře. Tahy štětce byly zmatenější a agresivnější. Třetí obraz vypadal zase jako hory se svými úpatími. Na jiném obraze mě nejvíce zaujala osamocená černá tečka v levém spodním rohu. Co tím autorka chtěla říci?
Ať už chtěla Inge sdělit tímto výtvorem cokoli, každopádně nám nechala volnou cestu v uvažování. Nenapsala k dílu žádné podrobnější popisky, žádné vysvětlení. Divák se tak může svobodně rozhodnout, co určitá malba pro něj znamená."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5507ff78f234b.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Pamatnik_leose_janacka.doc (26 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse