Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Insolvenční zákon, oddlužení

Insolvenční zákon, oddlužení

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá insolvenčním zákonem a konkrétně novinkou českého právního řádu - oddlužením pro fyzické osoby nepodnikatele. Detailně popisuje podmínky oddlužení, celý proces insolvenčního řízení i zúčastněné subjekty.

Obsah

1.
Úvod
2.
Insolvenční zákon
2.1
Základní pojmy a ustanovení zákona
2.1.1
Úpadek
2.1.2
Způsoby řešení úpadku
2.1.3
Zásady insolvenčního řízení
2.1.4
Procesní subjekty insolvenčního řízení
2.1.5
Insolvenční rejstřík
2.2
Záměr zákona
2.3
Oddlužení
2.3.1
Oddlužení z pohledu dlužníka
2.3.2
Oddlužení z pohledu věřitele
3.
Proces oddlužení
3.1
Podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení
3.1.1
Před podáním insolvenčního návrhu
3.1.2
Podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení
3.1.3
Náležitosti insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení
3.1.4
Důsledky zahájení insolvenčního řízení
3.2
Insolvenční řízení
3.2.1
Rozhodnutí o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na oddlužení
3.2.2
Přihlášení pohledávek, schůze věřitelů, přezkumné řízení
3.2.3
Majetková podstata
3.2.4
Způsoby provedení oddlužení
3.2.5
Rozhodnutí o způsobu oddlužení
3.2.5.1
Rozhodnutí o způsobu oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
3.2.5.2
Rozhodnutí o způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře
3.2.6
Průběh oddlužení
4.
Splnění podmínek pro oddlužení
5.
Dopad insolvenčního zákona v číslech
6.
Negativní efekty insolvenčního zákona
6.1
Nejasnosti, nepřesnosti, nedůslednosti zákona
6.2
Vznik „oddlužovacích“ poradců
7.
Závěr

Úryvek

"2.1.3 Zásady insolvenčního řízení
Hlavní zásady insolvenčního řízení (dále jen IŘ) jsou tyto:
- IŘ je vedeno tak, aby žádná ze stran nebyla poškozena ani zvýhodněna a aby bylo dosaženo rychlého a co nejvyššího uspokojení věřitelů
- věřitelé mají v IŘ rovné možnosti
- práva věřitele, nabytá v dobré víře před zahájením IŘ, nelze rozhodnutím soudu omezit (nestanoví-li tento zákon jinak)
- věřitelé se musí zdržet jakéhokoli jednání, které směřuje k uspokojení jejich pohledávky mimo IŘ (např. exekuce, srážky ze mzdy)
Některé pohledávky v IŘ řešit nelze (např. pohledávky státu nebo jeho územně samosprávného celku, VZP).

2.1.4 Procesní subjekty IŘ
Procesními subjekty jsou insolvenční soud (dále jen IS), dlužník, věřitelé a insolvenční správce (příp. státní zastupitelství a likvidátor dlužníka).
Veškeré písemnosti související s IŘ se doručují vyvěšením na úřední desce a současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (dále jen IR). Rozhodnutí IS jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v IR.
IS vydává rozhodnutí a vykonává dohled nad činností dalších procesních subjektů.
Věřitelé uplatňují svoje právo vůči dlužníkovi prostřednictvím přihlášení pohledávky do IŘ, účastní se schůzí věřitelů, volí věřitelské orgány, mohou odvolat insolvenčního správce. Věřitelé rozhodují prostou většinou hlasů (1Kč pohledávky = 1 hlas), je možné hlasovat také písemně.
Insolvenčního správce stanovuje soud nejpozději v rozhodnutí o úpadku ze seznamu insolvenčních správců, který vede Ministerstvo spravedlnosti. Může být odvolán na schůzi věřitelů (hlasuje-li pro odvolání polovina všech věřitelů) nebo zproštěn své funkce soudem (např. pro neplnění povinností). Je povinen dokládat IS zprávy a vysvětlení a nechat soud nahlédnout do svého účetnictví. Insolvenční správce má právo na náhradu výdajů a odměnu za svou činnost. Insolvenční správce má také nárok na součinnost zákonem určených orgánů i osob ke zjišťování informací o majetku dlužníka (např. katastrální úřad, úřady evidující motorová vozidla, banky, pošty atd.)

2.1.5 Insolvenční rejstřík
Je veřejně přístupný informační systém, který obsahuje údaje dle IZ – seznam insolvenčních správců, dlužníků a insolvenční spisy. Jeho správcem je Ministerstvo spravedlnosti.

2.2 Záměr zákona
Kromě komplexního řešení úpadkového práva bylo záměrem Ministerstva spravedlnosti také začlenit institut oddlužení do českého práva.
„V dnešní době je zřejmě běžné žít na dluh, zároveň ale platí, že běžné je dluhy řádně a včas hradit. Člověk se nicméně může poměrně snadno dostat do situace, kdy jeho dluhy dosáhnou takové výše, že už je není schopen splácet. Pro tyto případy je zde nový insolvenční zákon, který od ledna přináší dlužníkům nové cesty při řešení jejich finančních problémů.“
V minulosti mohla vést neschopnost dlužníka-fyzické osoby dostát svým závazkům de facto k likvidaci jeho osobního života i života jeho rodiny: exekuční srážky ze mzdy, obstavení bankovních účtů, prodej majetku prostřednictvím mobiliární exekuce. Nyní těmto lidem IZ nabízí alternativu v podobě oddlužení a podobně pro podnikatelské subjekty reorganizaci podniku."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku. Čistý text je cca 10 stran. Práce je psaná částečně v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23067
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse