Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Internet: základní pojmy

Internet: základní pojmy


Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Práce popisuje, co je internet a jaké jsou jeho funkce. Dále uvádí 2 základní údaje z jeho historie, objasňuje pojmy jako IP adresa, doména, URL adresa a vypisuje běžné protokoly internetu. Dále vymezuje pojmy browser a prohlížeč a ke každému uvádí příklady. Nejsou zde opomenuty ani hypertextový odkaz, www stránka, druhy připojení k internetu, email a spam.

Obsah

1.
Funkce
2.
Cíl
3.
Historie
4.
IP adresa
5.
Doména
6.
URL adresa
7.
Běžné protokoly internetu
8.
Browser
9.
Vyhledávač
10.
WWW stránka
11.
Hypertextový odkaz
12.
Připojení k internetu
13.
Email
14.
Spam

Úryvek

"INTERNET
internet = světová počítačová síť, ve které mezi sebou mohou počítače komunikovat
funkce:
1. komunikace (sociální sítě, email, chat, ...)
2. vyhledávání dat (vyhledávání informací, ...)
3. uchovávání dat (Uložto, Letecká pošta, gmail, ...)
4. obchodování (E-shopy, Aukro, ...)
5. bankovnictví (Internetbanking, PayPal, ...)
6. zábava (hry, sledování online seriálů, ...)
cíl: bezproblémová výměna dat (= komunikace)
historie:
1969 - Arpanet – v USA pro vojenské účely
1991 - připojení České republiky
IP adresa = 4 trojice čísel oddělených tečkou; 28bitové číslo (192.168.1.1)
Doména = vyjádření IP adresy pomocí textu (seznam.cz)
URL adresa = jazyk, který mezi sebou používají počítače
složena z protokolu a domény
 http – zkratka pro protokol, kterým jsou stránky tvořeny (https = zabezpečeno)
 www – celosvětová informační síť
 seznam – doména 2. úrovně
.cz – doména 1. úrovně
.cz; .sk; .au = národní domény
.edu = školství, kultura
.org = organizace
Běžné protokoly internetu:
 http: přenos hypertextových dokumentů
 ptp: přenos souborů
 POP3: přístup k elektronické poště (email)
Browser = internetový prohlížeč, program, který umí ze sítě načíst a zobrazit webovou stránku (Exploree, Mozilla, Opera, Google Chrome, ...)
Internetový vyhledávač = webová stránka s odkazy, služba, která vyhledává informace na webové stránce (Seznam, Centrum, Volny, Google, ...)
www stránka = to, co uživatel vidí na stránce; dokument složen z textu, obrázků, odkazů, videí vytvořený v html kódu
hypertextový odkaz = odkaz na jinou internetovou stránku
Připojení k internetu:
1. pevná linka - je potřeba modem ADSL
2. mobil – funguje tam, kde je telefonní signál
3. kabelová TV – je potřeba modem a síťová karta
4. WiFi – k přenosu se využívají mikrovlnné elektromagnetické záření (využití v letadle, kavárnách, ...)
Email = elektronická pošta, způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy
poskytovatelé: seznam, centrum, volny, google, atlas, ...
 karel.novak – nesmí být použita mezera nebo jiný znak než . a _
 @
 seznam.cz – poskytovatel
Spam = nevyžádaná pošta (reklamy, odkazy)
může obsahovat viry nebo červy, je potřeba mít aktualizovaný antivir"

Poznámka

Důležité pojmy jsou podtrženy.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50a53d12e67c3.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Internet_zakladni_pojmy.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse