Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Investiční rozhodování ve finančním řízení podniku

Investiční rozhodování ve finančním řízení podniku

Kategorie: Finance

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá investičním rozhodováním ve finančním řízení podniku. Nejprve jmenuje důležitá kritéria pro posuzování investice, poté se věnuje hodnocení efektivnosti investic. Charakterizuje proces plánování kapitálových výdajů a peněžních příjmů. Zdůrazňuje význam plánování a důkladného posuzování získaných údajů před zahájením samotné investice.

Obsah

1.
Úvod
2.
Kritéria pro posuzování investice
3.
Hodnocení efektivnosti investice
3.1.
Cíl hodnocení investice
3.2.
Postup hodnocení investice
3.3.
Metody hodnocení investice
3.3.1.
Úvod
3.3.2.
Metoda výnosnosti (rentability) investic (rI)
3.3.3.
Metoda doby splácení = doby návratnosti (DS)
3.3.4.
Metoda čisté současné hodnoty (ČSH)
3.3.5.
Metoda vnitřního výnosového procenta
3.3.6.
Jiná hlediska pro třídění metod – efekty z investic
3.3.7.
Srovnávání investičních variant
3.3.8.
Výběr ze zaměnitelných vzájemně se vylučujících variant
3.3.9.
Výběr z investičních možností – stanovení pořadí akcí
3.3.10.
Výměna výrobního zařízení
3.3.11.
Vliv inflace na efektivnost investice
3.4.Investiční riziko
3.4.1.
Úvod
3.4.2.
Členění rizika
3.4.3.
Promítání rizika do finančních kritérií investičních variant
3.4.3.
Promítání rizika do finančních kritérií investičních variant
4.
Plánování kapitálových výdajů a peněžních příjmů z investice
4.1.
Kapitálové plánování
4.2.
Kapitálové výdaje
4.3.
Předinvestiční příprava
4.4.
Peněžní příjmy
4.4.1.
Roční peněžní příjem z investice
4.4.2.
Projektové financování
4.5.
Vliv úroků na investiční rozhodování

Úryvek

"4.1. Kapitálové plánování
Kapitálovým plánování nazýváme proces plánování kapitálových výdajů a peněžních příjmů, souvisejících s pořízením a fungováním majetku, jehož návratnost je dlouhodobější.

4.2. Kapitálové výdaje
Kapitálovými výdaji nazýváme očekávané peněžní výdaje, které vyvolají očekávané peněžní příjmy po dobu delší než 1 rok.

Zpravidla se do kapitálových výdajů u hmotných a nehmotných investic zahrnují výdaje na pořízení pozemku, budov, strojů a zařízení, výdaje na trvalé rozšíření oběžného majetku v souvislosti s investováním (např. nutný přírůstek zásob, surovin apod.) a výdaje na výzkum a vývoj, které souvisí s příslušnou investicí.

Kapitálové výdaje mohou být ovlivněny eventuelními příjmy z prodeje nahrazovaného majetku novou investicí nebo daňovými efekty, spojenými prodejem majetku.

Jestliže se kapitálové výdaje uskutečňují po delší časové období, je nutné jeho časovou hodnotu vyjádřit pomocí tzv. odúročitele. Jestliže dochází k růstu cen kapitálových statků během doby výstavby, je nutné počítat s předpokládaným indexem inflace.

4.3. Předinvestiční příprava
Předinvestiční příprava se provádí se u rozsáhlejších finančně náročných investic, u méně rozsáhlých a levných investic je zbytečná. Stojí firmu čas i peníze.
Jejím cílem je podrobná identifikace projektu z mnoha různých hledisek.
Podnik vypracuje tzv. prováděcí studii, která stanoví optimální technickou
a ekonomickou koncepci projektu. Prováděcí studie obsahuje rozbor trhu, využitelnost stávajícího majetku, stanovuje výrobní kapacity, údaje o materiálních a pracovních zdrojích apod.

4.4. Peněžní příjmy
Očekávané peněžní příjmy jsou ovlivněny řadou faktorů, zejména očekávanou cenovou úrovní výrobků vyráběných novou technologií, vlivem inflace, vlivem zdaněním na výnos z investice atd."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15903
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse