Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Investiční strategie individuálního investora

Investiční strategie individuálního investora

Kategorie: Kapitálové trhy, Cenová politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá charakteristikou investic. V teoretické části se zaměřuje na vysvětlení pojmu investice a jejich rozdělení, jak z makroekonomického pohledu tak i podrobněji především, co se týká akcií a obchodů s komoditami. Dále probírá tématiku investičního rozhodování a možnosti jeho financování. Potom se podrobněji soustřeďuje na pojmy likvidita a inflace. Konečně v praktické části autor převádí teorii do praxe a vypočítá dva příklady možností investic ve finančním sektoru.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.Teoretická část
3.1
Pojem investice
3.2
Investice v makroekonomickém pohledu
3.3Typy investic
3.4
Finanční investice – akcie
3.5
Reálné investice – obchody s komoditami
3.6
Investiční rozhodování
3.7
Typy subjektů investičního rozhodování a jejich zdroje financování
3.8
Plán financování investic
3.9
Hledání kompromisu
3.10
Pojem likvidita
3.11
Inflace a její vliv na investování
4.
Praktická část
4.1
Míra celkových výnosů
4.2
Kontrakt typu futures
5.
Závěr

Úryvek

"3. Typy investic
Investice lze rozdělit na dva různé typy:

INVESTICE FINANČNÍ
Tento typ investic je charakteristický tím, že se jedná jen o peněžní transakci mezi ekonomickými subjekty. Tato transakce bývá smluvně ochráněná.
Investiční financování je to tedy kombinace „vlastností peněz, majetkových aktiv a dluhových (dlužních) instrumentů.“[1]
Věřiteli, který má řádně sepsanou smlouvu, jsou od dlužníka přislíbeny určité závazky a práva. Mezi tyto práva patří například právo na vrácení majetku, na finanční odměnu, rozhodovat o způsobu použití peněz atd.
Nejčastějším typem finančních investic jsou dnes převoditelné a obchodovatelné cenné papíry.
Příklady konkrétních finančních investic: peněžní vklady, poskytování úvěrů a půjček, nákup cenných papírů, pojistky a renty, majetková účast atd.

REÁLNÉ INVESTICE
Tyto investice na rozdíl od finančních mají vždy hmotný charakter. Jsou vázány na určité činnosti nebo předměty. Nejvýznamnější reálné investice jsou považovány investice do podnikání v oblasti výroby, služeb a investice do nemovitostí, movitých věcí a dalších komodit.
Reálné investice bývají cílem většiny investorů, protože v dobách ekonomických nestabilit země a politických nejistot hodnota těchto investic není tratná.
Příklady konkrétních reálných investic: přímé podnikání, nákup nemovitostí, nákup komodit nebo movitých věcí.

4. Finanční investice – Akcie
Ráda bych podrobněji rozvedla problematiku akcií, kterými se budu zabývat v praktické části.
Pojem akcie značí majetkové cenné papíry. Tím, že investor akcie odkoupí, se stává akciovým společníkem a podle počtu odkoupených akcií získává v některých případech i možnost spolurozhodovat, podílet se na zisku nebo likvidačním zůstatku.
Cílem majitelů akcií je růst jejich cen a v případě jejich dlouhodobé držby i každoroční pobírání dividend. Vnitřní hodnota akcie je odvozována od výnosů akcionářů.
Trh akcií je nestabilní a není rovnovážný. Jsou na něm vždy přítomni dva subjekty, nakupující a prodávající. Pokud je poptávka po akciích vyšší, než nabídka, je zaznamenán růst cen akcií. Jestliže je tomu naopak, hodnota akcií klesá. Toto je pravidlo platné v případě krátkodobé investice, v případě dlouhodobé držby bychom se měli zaměřit na více ovlivňujících činitelů.
Mezi tyto činitele patří stabilita ekonomiky a její síla, hospodářský cyklus dané země a její HDP a také by se investor měl zajímat o stabilitu a hospodářský cyklus vybrané společnosti. Dalšími faktory jsou daně, inflační procesy, úrokové sazby a nefinanční faktory, kterými jsou demise vlád, války atd."

Poznámka

Seminární práce vytvořena pro Brno International Business School.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20664
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse