Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Islám ve výuce geografie na SŠ

Islám ve výuce geografie na SŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Geografie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku islámu ve výuce geografie na středních školách. Cílem první části je podat základní informace o islámu, jeho vývoji od dob vzniku, až po současnost. Pozornost je věnována zásadám tohoto náboženství a z nich pramenícího přístupu k životu. Druhá část diplomové práce je převážně didaktická. Věnuje se interdisciplinárnímu charakteru geografie, multikulturní výchově, i výukovým metodám a jejich využití ve výuce geografie. Nechybí ani návrhy praktických aktivit v hodinách geografie.

Obsah

0.
Úvod
1.
Cíle práce
2.
Metodologická část práce
3.
Základní principy Islámu
3.1.
Historie
3.2.
Muhammad
3.3.
Absolutní jedinost Alláha
3.4.
Pět nebo šest sloupů víry?
3.5.
Korán
3.6.
Rozkol mezi sunnity a šíity
3.7.
Islámský právní systém a současnost
3.8.
Problematika výkladu Koránu
3.9.
Islám - hrozba pro západní civilizaci?
3.10.
Džihád
3.11.
Islámský fundamentalismus
3.12.
Islám a Evropa
4.
Přechod od teorie k praxi
5.
Didaktická část
5.1.
Interdisciplinární charakter geografie
5.2.
Integrační úloha geografie
5.3.
Multikulturní výchova (MKV)
5.3.1.
Vymezení pojmu a cíle
5.3.2.
Přínos průřezového tématu
5.4.
Výukové metody a jejich využití ve výuce geografie
5.4.1.
Klasifikace jednotlivých metod
5.4.1.A Aktivizující výukové metody
5.4.1.B Komplexní výukové metody
5.4.1.C Klasické výukové metody
5.5.
Plánování a příprava učitele na vyučování
5.6.
Návrhy praktických aktivit v hodinách geografie
5.6.1.
Co vím/nevím o islámu?
5.6.2.
Ženy v muslimském světě
5.6.3.
Islám a muslimové tak, jak je prezentují média
6.
Závěr

Úryvek

"5.6 Návrhy praktických aktivit v hodinách geografie
V dalších řádcích se pokusím nastínit, jak by bylo možné připravit vyučovací hodinu směřující k interkulturnímu vzdělávání., s tím, že v příloze této práce uvádím tabulku č.3, která zachycuje postup při přípravě na vyučovací hodinu. Díky těmto a jiným aktivitám, používaných v hodinách geografie by jistě mohlo dojít ke zkvalitnění výuky jednotlivých témat. Z již výše prezentovaných výukových metod bylo použito především těch komplexních a aktivizujících.

5.6.1 Co vím/nevím o islámu?
Proč právě toto téma?
Hlavní podstatou této hodiny je, aby si studenti uvědomili jaké znalosti o islámu ve skutečnosti mají. Pokud znají základy tohoto náboženství, bude snahou probudit v nich následně zájem o prohloubení dosavadních znalostí, díky čemuž budou schopní uvědomovat si a případně opravit své často stereotypní a zkreslené vidění.

Cíle:
• Studenti dokážou charakterizovat islám jakožto náboženství (tzn. jeho hlavní rysy, spojitosti, popřípadě odlišnosti a to především s judaismem a křesťanstvím)
• Studenti budou umět oddělit fakta od fikce (budou tedy schopni bez předsudků vnímat novinové články či informace z médií)
• Studenti pochopí příčiny mezinárodního terorismu a přestanou ho vnímat jako automatickou součást islámské věrouky.
• V nepolední řadě si studenti dokážou vytvořit alespoň částečnou představu o životě muslimů v ČR
Aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, je pro studenty podstatné uvědomit si, co o islámu již ví.
1. Zvolená metoda: dotazníkové šetření
Postup:
• Vhodnou metodou výuky pro tuto vyučovací hodinu by mohl být dotazník nazvaný „Co vím/nevím o islámu“. Díky dotazníkového šetření se totiž může učitel poměrně rychle dozvědět jaké je povědomí studentů o této problematice. Pokud navíc do dotazníku zařadí i otevřené otázky je možno nahlédnout přímo na smýšlení jednotlivých studentů.
• Dalším krokem možného postupu je neanonymní hodnocení dotazníku. V tomto případě studenti jeden po druhém čtou své odpovědi a učitel je zapisuje na tabuli. Jakmile budou na tabuli shrnuty výsledky dotazníku, je možno pozastavit se nad klíčovou otázkou: „Jaká představa v ČR / ve třídě převláda o islámu/muslimech?“
• Ne vždy jsou ovšem studenti ochotni zodpovídat jednotlivé otázky zcela bez zábran a je proto výhodnější zvolit anonymní dotazník. Jednotlivé odpovědi pak učitel vyhodnotí doma a v následující hodině se k nim vrátí. To je pak možné navázat i formou diskuse.
• Ať už pedagog zvolí postup jakýkoli, je třeba vždy uvést správné odpovědi na konkrétně položené otázky. Především tedy na ty uzavřené. Naopak je nesmysl opravovat, případně kritizovat odpovědi na otevřené otázky. Mnohem vhodnějším přístupem je věnovat pozornost snaze o osvětlení problematiky, ptát se studentů proč odpovídali právě takovým způsobem a ne jinak, věnovat pozornost detailům a souvislostem, díky čemuž je pak mnohem pravděpodobnější změna pohledu na islám ze strany jednotlivých studentů."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 51 stran. Práce obsahuje tabulky, grafiku a fotografie.
Tato práce obsahuje pravopisné chyby.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17218
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse