Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jack Goody: Proměny rodiny v evropské historii - reflexe

Jack Goody: Proměny rodiny v evropské historii - reflexe

Kategorie: Antropologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd, Praha 1

Charakteristika: Práce obsahuje reflexi knihy Jacka Goodyho Proměny rodiny v evropské historii do kurzu Dějiny sociální antropologie. Dílo představuje jednu ze základních sociálně-antropologických publikací, v níž autor rozebírá vývoj evropského modelu rodiny od starověku až po současnost. Věnuje se proměnám ve způsobech odvozování původu a dědictví, ale také postavení žen a politicko-ekonomickým vlivům, které rodinu v průběhu věků formovaly.

Obsah

1.
Úvod: základní charakteristika knihy
2.
Stať
2.1.
První mezník vývoje rodiny – doba bronzová
2.2.
Rodina v řecké a římské společnosti
2.3.
Vliv církve na manželství a pozici žen
2.4.
Manželství a rodina ve středověké Evropě
2.5.
Dopady reformace
2.6.
Postavení žen
2.7.
Industrializace a její vliv na rodinu
2.8.
Vývoj k současnému modelu
3.
Závěr

Úryvek

"Úvod
Jack Goody se ve své rozsáhlé studii o vývoji rodiny v evropské historii pokouší nastínit některé body, které považuje za důležité z hlediska sociální změny rodiny jako instituce. Goody se zabývá popisem jednotlivých dějinných období, která považuje za přelomová z pohledu změn v typologii příbuzenství a převodu majetku. Tuto analýzu provádí rozborem dějinných okamžiků jakožto paradigmat a jejich následným porovnáváním. Autor se silně vymezuje vůči evropocentrickým názorům na unikátnost evropské instituce rodiny. Vysloveně odmítá myšlenku, že severozápadní Evropská společnost vynalezla typ „citové“ a nukleární rodiny. Goody podotýká, že ani merkantilní kapitalismus není nijak unikátní, a že vzorce typické pro tento model nacházíme i v dějinách jiných společností mimo evropský kontinent.

Stať
Za prvotní bod, od kterého můžeme sledovat vývoj instituce rodiny v Evropě je považována doba bronzová, kdy došlo k přelomové změně v organizaci ekonomického života. Obyvatelé evropského území začínají být v této historické etapě více vázáni na půdu. Častěji se zde také setkáváme s vlastnictvím půdy jakožto majetku, který je třeba spravovat a udržovat v rámci určitého sdružení příbuzných lidí. Tento posun vyvolal potřebu systematicky řešit intergenerační majetkové transakce a určit pro ně pravidla.
V řecké a římské společnosti byl využíván systém patrilineárního odvozování příbuzenství, známý jako gens. Tento agnátský systém obsahoval také prvky bilaterálního pojetí příbuzenství ve formě komplementární filiace. Za určitých podmínek tedy bylo možné odvozovat původ a přenášet majetek i přes ženské příslušníky klanu. Agnátská složka římské společnosti postupně ustupovala bilaterálnímu pojetí ve formě pokrevenství a aliance, agnátský gens ale zůstal zakonzervován v zákonících ještě dlouho poté. Římský model rodiny povoloval sňatky blízkých příbuzných. Tyto sňatky nebyly předepsané, ale v některých případech byly brány jako preferenční. Sňatek blízkých příbuzných byl alternativou standardního „exogamního“ sňatku z důvodu udržení majetku v klanu a zabránění případné mesalianci. Přestože antická společnost měla nepochybně zásadní vliv na formování moderní evropské společnosti, antické rodinné uspořádání se ve větší míře nezachovalo. Římané disponovali možnostmi jak „budovat rodinu“ pomocí množství strategií včetně adopce, příbuzenských sňatků a opakovaných manželství. Proti této praxi se postavil vliv křesťanství, který rodinné strategie obstavil množstvím zákazů a snížil tak flexibilitu přenášení majetku. Pozdější vývoj vedl také k příklonu ke germánskému typu bilaterálních rodinných formací. Germánský typ rodiny je pro vědeckou obec do jisté míry velkou neznámou, protože existuje velmi málo pramenů, které by rodinné struktury reflektovaly. Goody se zde věnuje především systému dědictví formou unigenitury, která, přestože nebyla absolutní, se stala důležitým znakem germánského typu rodiny. Goody se zde také zabývá ovlivněním rodiny feudálním uspořádáním a jistým příklonem k nukleárnímu typu rodiny. Přirozeně i původní germánské rysy rodiny byly ve velké míře upraveny vlivem křesťanství."

Poznámka

Institut sociologických studií, obor Sociologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23816
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse