Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jacques Le Goff: Peníze a život

Jacques Le Goff: Peníze a život

Kategorie: Historie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z knihy Peníze a život: Ekonomika a zbožnost ve středověku francouzského historika Jacquese Le Goffa vykreslují středověký pohled na peněžní hospodářství, zejména na lichvu, a mapují změny, jimiž během staletí prošel. Ukazují, jak lichvu vnímaly církevní i světské středověké autority a o které písemné prameny se přitom opíraly. Seznamují také s tehdejším vymezením lichvy, její zákonnou úpravou a rozšířením ve společnosti. Pozornost patří i společenskému postavení lichváře a jeho nadějím na spásu.

Obsah

1.
Lichva a lichváři: Mezi penězi a peklem
2.
Peníze: Lichva
3.
Zloděj času
4.
Lichvář a smrt
5.
Peníze a život: Očistec

Úryvek

„Zloděj času
27/ lichvář se často nechtěl dělit o své peníze ani po smrti. Nechával se s nimi pohřbýt. V některých vyobrazeních putují peníze do úst, jindy je lichvář vylučuje. Imaginární psychoanalytiská představa spojuje neoprávněné výdělky středověkého lichváře s orální či anální sexualitou.
28/ až do 12.st. se na úkor půjčovali z velké části naturálie a vraceli se stejné věci, jen ve větším množství. Tito „lichváři“ byly většinou Židé. Postupně se jim zakazovali výrobní aktivity a tak se zabývali jen „liberálními profesemi“ (lékaři, lichváři,…). Neměli žádné zábrany půjčovat křesťanům, ale do své obce nepůjčovali. A proto ani neporušovali Bibli.
29/ ve 12.st. byl nárůst pružné ekonomiky. Některé formy úvěru byly akceptovány, na půjčky na úkor se však vztahovali zákazy. Ve 12.st. a 13.st. se postavení Židů zhoršovalo. Docházelo k pogromům a objevují se rysy antisemitismu. Křesťanští lichváři podléhali církevním soudům jež byly shovívavé. Židé a cizinci podléhali světské moci a ta byla tvrdší a represivnější. U zrodu legislativy proti židovským lichvářům stáli zejména Filip II. August, Ludvík VIII. a Svatý Ludvík.
30/ ve 12.st. se lichva rozmohla i mezi křesťany. Ti byly ještě horší než Židé. Chudobě se společnost vysmívala. Peníze byly cestou ke společenskému vzestupu.
31/ lichvář je zloděj, který okrádá Boha. Prodává čas mezi momentem výpůjčky a splátky s úrokem. Prodávají dny a noci.
32/ den – čas světla; noc – čas odpočinku. Prodávají světlo a odpočinek. Stejně jako lichváři padli v nemilost i intelektuálové učící ve městech za poplatek. Vědění patří Bohu stejně jako čas. Učenci ale dosáhli jestého zadostiučinění. Společnost je začala chápat jako „duševně pracující“.
33/ Práce – trest, pokání za prvotní hřích → nástroj na vykoupení, cti a spásu → (13.st.) základ pro získání bohatství a spásy.
34/ lichvář nemůže dojít ke spáse dokud nevrátí vše co získal.

Lichvář a smrt
36/ v raném středověku odsuzovali některými pracemi spojenými s některými tabu (peníze, nečistota, krev). Ve 13.st. byla některá tato zaměstnání rehabilitována.
37/ pokud se dlužníkem lichváře stal panovník (stát) pak se obcházejí a netrestají zákony. Stejně tak se s nimi spolčují i biskupové, kteří jim umožňují spočinout na křesťanské půdě.
38/ ve 13.st. jsou už jen tři zaměstnání kterým je odepřeno právo na pohřeb do křesťanské půdy a právo dávat almužnu: lichvářství, prostituce a kejklířství.
39/ lichvář je nucen své bohatství a moc skrývat. Panuje v ústraní a tajnosti.
40/ je přirovnán k dobytčeti, nebo lvu uchvatiteli, pavoukovi
41/ lichvář se často schovává za označení obchodník nebo poskytovatel půjček – bankéř.
42/ Jakub z Vitry předkládá teorii o třech stavech: sedlácách, rytířích a klericích ke kterým ďábel přidal čtvrtý stav – lichváře. Je to důkaz změn v obchodování a také nedůvěry intelektuálů k ekonomické sféře.
43/ přátelství s ďáblem končí, když se blíží smrt. Je nutné se vyzpovídat a svého pokání litovat. Jakub z Vitry říká, že mnoho lichvářů strácí schopnost mluvit s blížící se smrtí a proto se nemohou vyzpovídat.
44/ dalším způsobem je rychlá a okamžitá smrt, která se odehrává ve stavu smrtelného hříchu.
45/ nejhorším způsobem je zbavení lichváře rozumu.
47/ dalším kazatelem píšícím exempla je Štěpán z Bourbonu.“

Poznámka

Práce obsahuje hrubé pravopisné chyby a překlepy.
V práci jsou uvedena čísla stran, z nichž jednotlivé výpisky pocházejí.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22232
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse