Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Jaderné reakce

Jaderné reakce


Kategorie: Chemie, Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce se zabývá maturitní otázkou na téma jaderné reakce (obecný úvod, energetická bilance, jaderná syntéza a štěpení...). V pravém sloupci obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Jaderná syntéza vs. jaderné štěpení
3.
Jaderná elektrárna

Úryvek

"JADERNÉ REAKCE jsou přeměny, k nimž dochází při vzájemných interakcích jader s různými částicemi nebo jader navzájem. Jaderné reakce se zapisují podobně jako chemické reakce rovnicemi, je ovšem důležité psát nejen značky prvků, ale také počty protonů a nukleonů.
 Každá jaderná reakce musí splňovat zákony zachování. Jedná se o experimentálně ověřené obecné vztahy odrážející podstatné vlastnosti a symetrie hmoty, prostoru a času. Z nich nejdůležitější je SPOJENÝ ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTNOSTI A ENERGIE: Úhrnná relativistická energie částic účastnících se jaderné reakce se nemění."

Poznámka

Práce obsahuje nákresy a vzorce o rozsahu cca dvou 1,5 stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x563a295bcfa23.zip (702 kB)
Nezabalený formát:
Jaderne_reakce.pdf (743 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse