Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jak reagovat na diskriminaci?

Jak reagovat na diskriminaci?


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je vypracovanou přípravou na hodinu občanské výchovy, která je zaměřena na diskuzi ohledně genderových a etnických stereotypů nebo na stereotypy o gayích a lesbách. Součástí práce je přibližná podoba diskuze a metody, které se dají použít na bližší seznámení s problematikou.

Obsah

1.
Klíčová slova
2.
Cíl aktivity
3.
Cílová skupina
4.
Forma práce
5.
Popis
6.
Diskuze
a) Otázky do diskuze
7.
Pomůcky k aktivitě

Úryvek

"Popis:
Děti se rozdělí do skupin (max. 4-5 osob) a vylosují si zadání modelových situací (viz. Pomůcky k aktivitě). Skupinky mají k dispozici 5-10 minut na přípravu dramatické scénky podle zadání. První skupina předvede svou scénku. Poté ji zahraje ještě jednou s tím, že kdokoli z publika může scénku přerušit zvoláním „Stop!“ a vyměnit některou z postav. Scénka pokračuje a kdykoli může být opět přerušena zvoláním „Stop!“ a postavy mohou být vyměněny (i vícekrát během jedné scénky). Opakované sehrání připravené scénky, do které mají možnost vstupovat i ostatní děti, dává i jim možnost navrhovat alternativní způsoby řešení dané situace. Během opakovaného hraní scénky vybídněte děti k tomu, aby hledali další možné způsoby reagování na danou situaci, ale neuhýbaly od původního zadání (neměla by se např. vytratit identita jednotlivých postav jako lesba, učitelka, Rom, útočná spolužačka, student, bránící napadeného spolužáka, apod.). Po odehrání obou verzí scénky následuje krátká diskuze. Podobný postup se opakuje u každé skupiny.

Diskuze:
Jednotlivé diskuze mohou být tentokrát stručnější a můžete v nich rozebírat průběh první i druhé verze scénky, nebo také jiná řešení, která nebyla dramaticky ztvárněna."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x480b53ca48eed.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Jak_reagovat_na_diskriminaci.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse