Seminarky.cz > Čtenářský deník > Slohové práce > > Jak sestavit židli v osmi krocích - popis práce

Jak sestavit židli v osmi krocích - popis práce


Kategorie: Popis

Typ práce: Slohové práce

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Stručný popis navádí, jak sestavit židli v osmi krocích. Práce je rozdělena do 8 odstavců podle jednotlivých činností.

Obsah

1.
Příprava
2.
Opěrátka
3.
Podsedák
4.
Přibití podsedáku
5.
Navléknutí čalounění
6.
Další práce s čalouněním
7.
Připevnění čalounění
8.
Závěr

Úryvek

"Jak sestavit židli v osmi krocích
Vyndejte z krabice všechny díly židle a rozložte je na zem. Vezměte si největší část (opěrátko se zadními nohami) a položte před sebe. Dále si vezměte díl rámu na sedátko označené římskou jedničkou (I) a zasuňte do již připraveného dílu právě v místě označeném taktéž římskou jedna.l
Stejným způsobem připevněte i druhou část rámu. Nyní připevněte přední nohy spojené poslední části rámu na konce již připevněných částí stejným způsobem (2 konce rámu nasadit na poslední díl).
Vezměte si podsedák a užší stranou zasuňte do otvoru mezi rámem na sedátko a opěrátkem, poté položte širší stranou na rám.
Židli si položte na stůl tak, aby nohy směřovaly nahoru a na dvou označených místech (na širší a užší straně) přibijte hřebíkem.
Opět postavte židli na zem a navlékněte na ni polstrování (začněte u opěrátka, postupujte k podsedáku).
Cípy na širší straně podsedáku ohněte až pod rám.
Potahovinu připevněte k rámu pomocí již připravených suchých zipů, aby nic neodstávalo.
Pokud jste vše udělali přesně podle popisu, měla by vám vzniknout krásná dřevěná a pohodlná židle."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d9d2ad03ee3.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Jak_sestavit_zidli.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse