Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jakým způsobem vykrystlizovala otázka po smyslu a povaze bytí?

Jakým způsobem vykrystlizovala otázka po smyslu a povaze bytí?

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce na téma z filozofie, jejímiž ústředními osobami jsou Hérakleitos z Efesu a Martin Heidegger. Hérakleitos obrací svůj pohled do lidské duše a zařazuje člověka a jeho počínání do metafyzické souvislosti smyslu, což znamená, že se neobrací na zkoumaní látkového světa.Část práce je věnována také tomu, jak Hérakleitos vykládá pojmy jako řeč (logos), společné (xynon), vědomí, probuzení a přirozenost (fysis). V celém západním světě a nejen v Evropě patří Martin Heidegger k nejvlivnějším a současně také k nejdiskutovanějším myslitelům.
Obsah:
1 Úvod
2 Hérakleitos
2. 1 Příslovečně „temný“ Hérakleitos a jeho dílo
2. 2 Jak Hérakleitos vykládá a chápe jednotlivé pojmy
2. 3 Oheň
2. 4 Význam Hérakleitova myšlení
3 Martin Heidegger
3. 1 Co je metafyzika?
3. 2 Bytí a čas
3. 3 Význam Heideggerova myšlení
4 Závěr
Úryvek z práce:
"3. 2 Bytí a čas
Vedle Kierkegaarda, s jehož výkladem lidské existence má Heidegger ve svých raných spisech mnoho společného (úzkost jako základní fakt), ovlivnil Heideggera jeho učitel Edmund Husserl. V Husserlem redigované Ročence vyšla roku 1927 první část jeho „epochálního díla“ Bytí a čas. Jeho druhá část nikdy nevyšla, avšak k tomu, co zde chtěl říci, se Heidegger dostal v četných dílech pozdějších. Z těchto spisů je nejznámější již zmíněná přednáška Co je metafyzika?
Pobyt je bytostně „bytí na světě“. Nesmíme to ovšem chápat ve smyslu prostorového umístění předmětů vedle sebe ani prostorově jako „bytí v“, jako obsaženost v něčem, a stejně tak ani jako vztah „subjektu“ a „objektu“. Bytí na světě je základní struktura pobytu. Lidský pobyt je vždy už na určitém, nezaměnitelném a na jeho vůli nezávisejícím místě, je „vržen do svého pobývání“. Další základní strukturou, existenciálem, je proto vrženost.16
Pobývání na světě má způsob bytí neustálého starání, starosti, jak říká Heidegger. Způsobem jeho bytí je obstarávání. Starost člověka se týká jiného jsoucna, jímž je obklopen, věcí („výskyt“) a „prostředků“ či „příručností“, avšak principiálně se týká vždy vlastního způsobu bytí. Člověk má tedy v prvé řadě „být“, jeho bytí je mu uloženo. Je pobytem, který nejen jest, nýbrž kterému také jde o toto jeho bytí. Jako bytí, jež se má teprve realizovat, je pobyt „rozvrhem“ – odtud formulace: pobyt jako vržený rozvrh. Základní lidskou zkušeností je úzkost. V úzkosti nejde o jiné jsoucno, je to úzkost o bytí na světě jako takové, přesněji: jde o možnost vlastního nebytí. Úzkost je radikální zkušenost, v níž člověku uniká jsoucno vcelku: setkává se s vlastní smrtí. Smrt však nepřichází k pobyt zvnějšku. Náleží k němu: pobyt jest pouze jako bytí k smrti. V tomto setkání s vlastní smrtí jako s absolutní mezí pramení vlastní významnost a naléhavost pobývání. Kdybychom měli k dispozici nekonečně času, nic by nebylo naléhavé, nic důležité, nic „skutečné“. Obvykle před tímto faktem zavíráme oči. Zapomínáme, že tváří v tvář smrti musíme realizovat vždy vlastní a nezaměnitelný život. Unikáme do nevlastního a nezávazného, do „veřejné anonymity“. Zamyšlení nám však ukazuje, že smrt nás vyzývá k převzetí vlastní existence, zjevuje nám neodvolatelnost našich rozhodnutí a volá nás k autentickému a vlastnímu („vždy mému“) životu ve svobodě a k odpovědnosti za sebe sama.16..."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4204
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse