Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jane Austen - Pýcha a předsudek

Jane Austen - Pýcha a předsudek


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor díla Pýcha a předsudek od Jane Austenové. Rozebírá nejen dílo, ale i život autorky.

Obsah

1.
Výběr z biografie autora
2.
Kniha
3.
Hlavní myšlenka
4.
Děj
5.
Postavy a jejich charakteristika
6.
Kompozice
7.
Jazyk a jeho specifika
8.
Názor na knihu
9.
Zajímavosti
10.
Zdroje

Úryvek

"Kniha vypráví příběh početné venkovské rodiny, kde se matka snaží všech svých 5 dcer výhodně provdat. Nejvíce tím trpí Elizabeth, jež odsuzuje manželství z rozumu (vdavky kvůli získání majetku). Později se Elizabeth zamiluje do pana Darcyho, kterého zprvu odsoudí za to, co udělal její sestře Jane a později se ujišťuje, že je to jediný muž, kterého miluje. Do celého příběhu vstupují i jiné postavy, díky nimž se vše více zamotává - například Jane a pan Bingley. Ironií je, že tetička pana Darcyho – lady Cathrine de Bourghová, která chtěla pana Darcyho a Elizabeth rozdělit je vlastně spojila dohromady aniž to měla v úmyslu. Po její návštěvě u rodiny Bennetových se Elizabeth s panem Darcym zasnoubila.

Postavy a jejich charakteristika

Hlavními postavami jejích děl bývají výrazné, inteligentní, morálně silné hrdinky, které ostře kontrastují s pošetilostí svého okolí. Jejich problémy jsou typické pro mladé, neprovdané ženy z vyšší vrstvy na začátku 19. století, které většinou souvisí s možností či nemožností dosáhnout společensky vhodného sňatku.

Elizabeth – Velmi inteligentní žena, má svou hlavu, je hrdá, ale milá. Liší se od žen a vůbec od lidí ve svém okolí a to svými názory.

Darcy – Na začátku příběhu s jeví jako arogantní, bezcitný, nepřístupný, ale chytrý muž. Později se zamiluje do Elizabeth a projde změnou. Ne vše je však tak černé, jak vypadá, dle mého názoru byl vždy hodný, citlivý a vnímavý jen nedůvěřivý vůči ostatním lidem.

Jane – Velmi optimistická a přátelská mladá žena. Nedokáže dostatečně vyjádřit a dát najevo své city.

Bingley – Od začátku sympatický a pohledný muž. Je stejné povahy jako Jane - až příliš hodný.

Kompozice

Vypravěč hovoří v er-formě, avšak nejvíce děj vnímáme ze strany Elizabeth, jsou nám
předsouvány její dojmy, máme možnost pozorovat její myšlenkové pochody. Postavy dokáže autorka popsat celkem stručně několika větami. S popisy prostředí se v knize moc často nesetkáme,
když už se ale objeví, nejsou také příliš rozsáhlé. Zato velká část textu je věnována právě
Elizabethiným úvahám a rozjímáním. Vypravěč užívá výhradně minulého času. V dialozích a dopisech se vyskytují časy všechny.

Kompoziční postup je převážně chronologický. Místy lze hovořit o paralelním vyprávění -
Elizabeth se prostřednictvím dopisů dozvídá, co se děje jinde. Setkáme se také s vyprávěním retrospektivním jako příklad nám může posloužit obhajoba dřívějších činů pana Darcyho.

Věrohodné vystižení tehdejší společnosti. Obdivuhodné je vzhledem k délce knihy rovněž množství postav s dobře propracovanými charaktery a složité vztahy mezi nimi ať už příbuzenské nebo sociální.

Celkový pohled na popisovanou společnost se zdá být mírně satirický, ale nepřestává být laskavý. Kniha má morální podtext."

Poznámka

Práce obsahuje podobiznu autorky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5477010e75eb1.zip (115 kB)
Nezabalený formát:
Jane_Austen.doc (146 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse