Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jarmila Bednaříková: Stěhování národů

Jarmila Bednaříková: Stěhování národů

Kategorie: Historie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Náplní práce jsou obsáhlé výpisky z knihy Jarmily Bednaříkové Stěhování národů, která sleduje dějiny Evropy od konce starověku po raný středověk, kdy docházelo k rozsáhlým přesunům historických kmenů. Postupuje od politické a hospodářské situace Říma a postavení křesťanství v něm v období pozdní antiky a dostává se k důkladnému vylíčení historie pohybů kmenů účastnících se stěhování národů, jejich vzájemných styků i střetů s Římany. Tímto způsobem jsou zároveň představeny významné události dané doby a kořeny národnostního uspořádání středověké Evropy. Pozornost se dostává rovněž úloze křesťanství v procesu stěhování národů.

Obsah

1.
Úvod: stěhování národů ve zkratce
2.
Stav římské říše v pozdně antickém období
3.
Křesťanství v římské říši
4.
Portrét Hunů
5.
Osudy prvních křesťanů mezi Germány (Vizigóty)
6.
Ostrogótové jako poddaní a páni
7.
Bojovné ariánství Vandalů
8.
Svébové
9.
Burgundi v proměnách času
10.
Frankové a křesťanství
10.1.
Frankové a římská říše
10.1.1.
Dějiny nejstarších kontaktů
10.1.2.
Frankové a římská říše v období dominátu
10.1.3.
Frankové od doby Chlogionovy do časů Chlodvíkových
10.2.
Chlodvík, Remigius a jejich pokračovatelé
10.3.
Franský stát, jeho mocní a jeho lid
11.
O zničení a nářku Británie
12.
Poslední z barbarských států na západořímském území
13.
Germáni, kvůli kterým Řím stavěl nové hradby
14.
Bojovníci od řeky Nedao: Osudy Gepidů, Herulů, Rugiů a Skirů
15.
Christianizace Germánů od dob Bavorska na jihu až po Island a Grónsko
16.
Stát a právo barbarů

Úryvek

"ÚVOD
Pojem „stěhování národů“ pochází od historika W. Lazia z roku 1555

Křesťanské náboženství a dědictví antiky se stává základem evropské civilizace.

375 – Hunové překročili řeku Don (vkročili do Evropy)

568 – Langobardi – zakládají na severu Itálie své království.

STAV ŘÍMSKÉ ŘÍŠE V POZDNĚ ANTICKÉM OBDOBÍ

Augustus – císař; Caesar – podřízený císař – nepříslušela mu zákonodárná moc; Imperator; dominus et deus

„Odznaky císařské moci byly za dominátu velmi honosné, stejně tak jako dvorský ceremoniál, převzatý především ze zvyklostí perských velkokrálů.“ /st. 12

Císařova osoba a vše kolem něj bylo považováno za svaté.

Křesťanští císaři si „et deus“ z oslovení dominus et deus

Pasáže zákoníku psané rukou císaře byly označovány: manu divinae (rukou císaře); označení panovníka Dei gratia ( z boží milosti) se používalo až ve středovděku

Nititia dignitatum – pramen který vznik nejprve r. 395 a nejpozději 430 – seznam pozdně římských civilních a vojenských hodností vypracovaný úředníkem zvaným primicerus nostariorum

Za Diokleciána a Constantina I. proběhla reforma správního dělení říše. Nejvyšší správní jednotky byly praefektury – Gallská, Halská, Illirská a Orions. Jejich představitelem byl úředník s titulem praefectus praectorio. Praefektury se dělili na diecéze (dioecesis) a jejich správci se nazývali vicarii prafecti practorio. Diecéze se skládaly z provincií. Úředníci měli nejprve nejednotné onačení, ale později se ujalo jednotné označení iudex (soudce).

Diokleciánův systém se nazýval tetrarchie – každý caesar samostatně vládl ve svěřené části říše, kde měl i svého praefekta praetoria, ale měl se podřizovat zákonům vydávaných augustem. Každý augustus si měl vybrat svého caesara a toho adoptovat. Když chtěl odstoupit jeden augustus tak odešli oba najednou.

Pozdně antický senátorský stav napomáhal feudalizaci římského impéria, skupinou kteří si své postavení udrželi i v sociální struktuře germánských států.

Vítězství rustikálních společností namísto měst spočívalo ve feudalizaci velkostatků, které byly ekonomicky přizpůsobivější, uzavřenost – měli vlastní řemeslníky a tedy nepotřebovlai specializovaná řemesla měst – stali se jejich konkurenty.

Prvními foederáty usazenými na území říše byli buď r. 376 Alavinovi a Fririgernovi Vizigóti, nebo Ostrogótové, Alani a Hunové vedení náčelníky Alatheem a Safrakem (r. 380-foederální smlouva)

„Dominát většinou praktikoval důsledné oddělení vojenských a civilních pravomocí, a to nejenom v centrální správě anebo na úrovni praefektur, ale i v provinciích.“ /st. 36

R. 395 zemřel císař Theodosius Velliký; od jeho smrti již žádný císař nevedl svá vojska v bitvě osobně.

Bohatství velkostatkářů senátorského stavu a chudých rolníků bylo silně kontrastní. Potravin se nedostávalo, ale ploch opuštěné půdy přibývalo. Hospodářské těžiště se přesouvalo na venkov."

Poznámka

V práci se objevují četné pravopisné chyby a překlepy.
U citací z knihy je uvedeno číslo strany, z nichž pocházejí.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22682
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse