Seminarky.cz > Životopisy > > > Jean Jacques Rousseau - život a dílo

Jean Jacques Rousseau - život a dílo


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci věnující se osobnosti velkého francouzského myslitele osvícenství Jeana Jaquese Rouseaua. V práci je nastíněna jeho životní pouť, ale důraz je kladen i na jeho ideje a myšlenkové koncepce. V závěru práce se nachází soupis jeho děl.

Obsah

1.
Životopis
2.
Myšlenky
3.
Dílo

Úryvek

"Rousseau ve svých dílech poukazoval na nerovnost mezi lidmi, na to, že část Francie žila v přebytku a luxusu, zatímco druhá část neměla co jíst. Nabádal k návratu k prostotě lidské přirozenosti, k čistotě těla i ducha. Cokoliv je umělé, je špatné – umělým myslí to, co nepochází od přirozenosti, co je naučené. Zvláštností je, že za umělý cit považuje i lásku a považuje ho za nástroj, jímž obratně zacházejí ženy. Základem lidských práv a povinností je podle něj citovost.
Rozdílnost mezi lidmi vidí hlavně v diferenciaci lidských vlastností – někteří se zlepšili, jiní ne a tím zůstali „u dna“. Jean-Jacques rozděluje lidskou nerovnost na přirozenou, tj. tělesnou, která spočívá např. ve věkovém rozdílu nebo v rozdílu fyzických sil, a na nerovnost mravní, která je spojena s majetkem, mocí, tj. s věcmi, z nichž těží vybraní na úkor ostatních.
Rousseau se stal (11 let po své smrti) duchovním otcem Francouzské revoluce a revolucionáři se na něho nespočetněkrát odvolávali. A i po porevolučním uklidnění, v počátcích tzv. průmyslové revoluce, se k jeho odkazu hlásilo mnoho stoupenců – autor totiž ve svých dílech vyjadřoval obavy z pokroku a hlásal návrat k přírodě. Napadal instituci soukromého majetku, a i proto je dnes považován za předchůdce moderního socialismu a komunismu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45aa72082a0b8.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Jean_Jacques_Rousseau.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse