Seminarky.cz > Životopisy > > > Johannes - Jan Kepler - životopis

Johannes - Jan Kepler - životopis


Kategorie: Přírodovědné a technické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o velmi stručný životopis významného matematika a astrologa 17. století.

Obsah

1.
Původ a studium
2.
Cestovaní po Evropě
3.
Sňatek
4.
Kariéra u královského dvora a smrt

Úryvek

"Pocházel ze schudlé rodiny Kappelů. Rodiče neměli valné vzdělání, matka dokonce neuměla ani číst a psát. Jeho rodiče ho velmi zanedbávali a jeho matka byla dokonce označena za čarodejnici. Vychodil obecnou školu a byl přijat na klášterní školu, poté rodiče rozhodli, že se bude učit bohosloví. Později byl povýšen na mistra Sv. písma. Zabíval se také matematikou a hvězdářstvím. Po studiu delší čas nemohl najít zaměstnání. Kepler v úvodu své první knihy "Prodromus" napsal:"Dráha zemská dává kruh, jenž je měrou všech ostatních oběžnic; kolem něho opiš pravidelný dvanáctstěn, kruh pak kolem toho opsaný je dráha Marta; kouli Martovu omez čtyřstěnem, kruh jemu opsaný bude drahou Jupiterovou, kouli Jupiterovu obklič krychlí, kruh této opsaný je Saturnova, teď opiš dráze zemské dvacetistěn, kruh jemu vepsaný je dráha Venuše; do koule Venuše vepiš osmistěn a kruh v něm bude dráha Merkurova. A tak budeš míti příčinu pro počet oběžnic." toto dílo bylo sice považováno za hříčku, ale je z něj vidět Keplerovu snahu.
R. 1597 27. dubna se oženil s bohatou vdovou Barborou Mühlerovou z Mühlecku ale oba dva synové, kteří se jim zakrátko narodili brzy zemřeli.
R. 1600 přijel do Prahy potom, co byl vyhoštěn z Tubinek kde předtím pobýval kvůli náboženství. V Praze pobýval se svým přítelem Tychem de Brahem, až do roku 1601, kdy Tycho zemřel, a Klr byl jmenován na dvoře císaře Rudolfa císařským matematikem.
Víme že Keplerův pobyt v Praze je jeho nejplodnějším obdobím z hlediska vědy. Čím však byl slavnější, tím horší byl jeho život. R. 1611 mu zemřel syn, r.1611 jeho žena a poté co Rudolf II. předal vládu Matiáši, již nedoplatky jeho platu které se objevovali od počátku dosahovali 1200 tolarů ( jeho plat byl 500 zlatých, čili více jak roční plat). Kepler byl také jedinou útěchou Rudolfa, když byl vězněn na Pražském hradě a zůstal s ním až do jeho smrti r. 1612."

Poznámka

Tato práce obsahuje hrubé pravopisné chyby a překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: hum_zivx0008.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Keppler.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse