John Knittel: Via Mala


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně shrnuje životopisná data Johna Knittela a nastiňuje děj jeho knihy s detektivní zápletkou Via Mala.

Obsah

1.
Životopis
2.
Děj

Úryvek

"Obsah:

Via Mala – baladicky pochmurný román s kriminální zápletkou, který autor napsal v roce 1934, vyvolal ve své době značný rozruch, stal se okamžitě světovým bestsellerem, a dočkal se několika filmových zpracování.
Via Mala, známá švýcarská silnice vedoucí přes divoký průsmyk z údolí Horního Rýna do vysokých Alp, symbolizuje v autorově podání cestu zla, kterou se dali Marta Laurentzová a její děti, když násilně zprovodily ze světa svého manžela a otce Jonase Laurentze, ďábla v lidské podobě – hrubiána, zvrhlíka, pijana, děvkaře tyrana celé rodiny, která ho musela otrocky poslouchat a uspokojovat jeho nízké choutky.Jonas Laurentz beze stopy zmizí a úřední vyšetřování a pátrání po něm je bezvýsledné.Zdálo by se, že se rodina konečně osvobodila.Ale není tomu tak.
Případ se po čase dostává na stůl k mladému ambicióznímu vyšetřujícímu soudci Andreasovi von Richenau, který se osudovou shodou okolností oženil s mladší Lorentzovou dcerou Silvií.Po důkladném prostudování protokolu a na základě vlastního pátrání dospívá k nevratnému přesvědčení, že má před sebou zločin vraždy a je pro něho nasnadě uhádnout viníky..."

Poznámka

Bohužel práce neobsahuje žádný rozbor knihy a tématu, ani názor autora.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45563dd305e16.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Via_Mala__John_Knittel.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse