Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Josef Macek - Zlatá měna a státovkový dluh

Josef Macek - Zlatá měna a státovkový dluh

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V úvodní části jsou zopakována a sumarizována základní životopisná a bibliografická data Josefa Macka. Poté autor analyzuje knihu Zlatá měna a státovkový dluh. V poslední části práce se věnuje otázkám dnešního postoje ke zlaté měně. Komentuje také některé novější poznatky a směřování související s nastíněnými oblastmi.

Obsah

I. Úvod
I.1. Cíle práce
I.2. Metody práce
I.3. Osoba dílo a názory Josefa Macka dnes
II. Život Josefa Macka
III. Dílo Josefa Macka
III. 1. Knižní publikace
III. 2. Statě ve sbornících
III. 3. Články
III. 4. Projevy v rozhlase
IV. Zlatá měna a „Státovkový dluh“
IV. 1. Struktura práce
IV. 2. Dobový kontext
IV. 3. Zlatá měna – myšlenky J. Macka
IV. 4. „Státovkový dluh“ - myšlenky J. Macka
V. Zlatá měna dnes
VI. Závěr
VII. Seznam použité literatury

Úryvek

"V. Zlatá měna dnes
Ačkoliv by se mohlo zdát že otázka zlaté měny je pro dnešní postmoderní svět minulostí, není tomu zcela tak. Jednou z teorií znovu otevírající otázky zlaté měny je teorie Rothbardova. Dále budu citovat z práce Linkov, V.: Proč nezavádět EURO :
„Rakouský ekonom Murray N. Rothbard (1926-1995) na rozdíl od Hayeka nebere za základ hodnoty peněz důvěru, které v ně má veřejnost, ale fakt, že peníze jsou poukázkami na nějakou komoditu, nebo jsou přímo touto komoditou.
Rothbard navrhuje systém, v němž by bankovky byly plně kryté touto komoditou. Plné krytí by tak znamenalo, že bankovky může vydávat pouze někdo, kdo skutečně má ekvivalent, který za ně může vydat, a tudíž by nehrozilo riziko krachu dané měny a ztrát jejích uživatelů, pokud by se emitent choval poctivě a vydával skutečně pouze tolik bankovek, kolik má k dispozici dané komodity. Ze stejného důvodu by nebyly povoleny opční klauzule, tj. klauzule, které by bance dovolily komoditu nevyplatit ihned, ale až po určeném čase, za který by zaplatila úrok. Rothbard dokonce možnost nevyplacení zlata nazývá „udělením licence ke krádeži“.
To, že nabídka dané komodity (zlata) je neelastická a její množství téměř konstantní, by nijak nevadilo jejímu využívání jakožto peněz – naopak by to vylučovalo velké výkyvy cen v dané měně a zaručovalo předvídatelnost cen budoucích, což je vlastnost důležitá pro efektivní podnikání a rozvoj.“
Pokusem o renesanci zlaté měny by mohl být i provoz internetového serveru www.e-gold.com který byl založen v roce 1996 a zabývá se tezaurací drahých kovů na individuálních účtech zákazníků. K dnešnímu dni má téměř 3 miliony účtů vedených v drahokovech (zlato, stříbro, platina, palladium) a objem transakcí za 24 hod. byl např. 14.4.2006 více než 500 kg zlata, 50 kg stříbra, 1 kg platiny a 19 g palalladia, v dolarovém vyjádření celkem téměř 10 milionů USD za jediný den !
Ke zlatým reminiscencím je však třeba uvést že moderní doba sebou přinesla i změny ceny zlata, lze se však domnívat že tato změna je spíše devalvací referenční měny, než změnou hodnoty zlata – tato otázky by však zasloužila podrobnější zkoumání.
Pro ilustraci následuje graf změn ceny zlata od roku 1975 do dneška za trojskou unci, cca 31,1 g ryzího zlata. Pro doplnění uvádím že cena trojské unce zlata byla do roku 1924 v USA dána zákonem a státní banka byla povinna každému zájemci prodat unci za 20,67 USD.

VI. Závěr
Závěrem lze konstatovat, že řada názorů uvedených v knize Josefa Macka se ukázalo v dalším vývoji jako opodstatněné. Úplný zánik zlaté měny a fixace měny na zlato se ukázal jako jednoznačný výsledek dalšího monetárního vývoje na celém světě , tak jak to autor správně předpokládal. Zavedení nových pojmů jako srovnání parity kupní síly na základě odpracované doby, postoj k penězům jako zboží, definice devalvace jako asociálního zdanění jsou některými z přínosů této knihy.
Zůstává pravdou že mnohé co bylo v práci uvedeno se v nejbližších deseti letech ukázalo jako neudržitelné, ale bylo to důsledkem zejména kataklyzmatu hospodářské krize třicátých let a poté druhé světové války. Obě hrozivé skutečnosti se staly výrazným urychlovačem celého společenského, ekonomického a hospodářského vývoje. Tak můžeme konstatovat že po válce platilo již jen málo z toho co před rokem 1930, ve všech oborech lidské činnosti.
Je jistě škodou že konec svého plodného života musel Josef Macek z důvodů komunistické vlády prožít v exilu, stejně tak je jistě škodou že několik generací muselo svůj aktivní život prožít za komunistické totality a byl tak zpřetrhán slibný hospodářský, ale i vědecký národohospodářský život meziválečného Československa."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6889
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse