Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > K.J.Erben - Kytice - rozbor díla k maturitě

K.J.Erben - Kytice - rozbor díla k maturitě


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace, Litoměřice

Charakteristika: Tento rozbor vystihuje naprosto vše, co je potřeba k dané knize vědět. Velmi pěkně zpracované dílo Kytice Vám pomůže k lepší přípravě ke státní maturitní zkoušce z českého jazyka.

Obsah

1.
Období
2.
5 autorů a díla té doby
3.
Literární směr a proud
4.
Kulturní kontext
5.
Krátce o autorovi
6.
Kontext autorovy tvorby
7.
Tropy a figury
8.
Jazyk
9.
Typ promluv
10.
Vyprávěcí způsob
11Postavy, stručná charakteristika
12.
Vypravěč
13.
Druh a žánr
14.
Kompozice
15.
Časoprostor
16.
Idea, myšlenka
17.
Motiv, téma

Úryvek

"Motiv, téma:
Balady mají vyhrocený děj, vyplývající z nějakého hrůzného činu, jehož se někdo dopustil. Tématem se stala především provinění nějakého člověka, který následně za svůj čin je potrestán.

Idea, myšlenka:
Hlavní myšlenkou je ukázat, že lidská společnost si většinou za následky hříchů může sama.
Každý člověk má svůj osud a pokus o změnu osudu se krutě trestá. Nejsilnějším citem je zde mateřství.

Časoprostor:
Většina balad se odehrává ve venkovském prostředí. Čas vyprávění je neměnný a děj je pochmurný.

Kompozice:
Kniha je rozdělena na původně 12 balad, později přidána 13. balada. Většina z nich je odrazem přírody. Kniha obsahuje tyto balady: Vodník, Polednice, Záhořovo lože, Štědrý den, Holoubek, Lilie, Věštkyně, Svatební košile, Vrba, Zlatý kolovrat, Dceřina kletba, Poklad, Kytice (úvodní báseň)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57c912365cf1d.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Karel_Jarom_r_Erben_nov__verze.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse