Kafka Proměna


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Kroměříž

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Proměna od France Kafky do čtenářského deníku. Rozebírá nejen dílo, ale i život autora.

Obsah

1.
Informace o autorovi
2.
Obsah
3.
Vlastní hodnocení

Úryvek

"Franz Kafka (1883-1924)
Byl pražský německy píšící spisovatel.
Ve svých povídkách řeší problematiku blíže neurčené, neprokazatelné viny jedince před neznámým zákonem, nepoznatelnými principy, na nichž je založeno fungování světa.
Narodil se v rodině židovského obchodníka.
Měl komplikovaný vztah s otcem, který neměl pochopení pro jeho přecitlivělou povahu, toto se odráželo i v jeho dílech.
Vystudoval práva a chvíli pracoval jako úředník, za své životní poslání však považoval psaní.
Později onemocněl tuberkulózou, což ovlivnilo jeho milostný život. Toužil po manželství, ale bál se vázat, byl zasnouben a prožil několik vášnivých vztahů, ale nikdy se neoženil.
Dílo: Ortel
Proces
Zámek

Proměna

Povídka/novela

Hlavní postavy:
Řehoř Samsa – obchodní cestující, je obětavý, svým platem se stará o celou rodinu, je také nesobecký, protože mu jde jen o zajištění pohodlí pro jeho rodinu.
Markétka – je Řehořova sedmnáctiletá sestra, jako jediná se o Řehoře stará a snaží se překonat odpor, který k němu cítí, později kvůli finančním potížím musí začít pracovat a postupně začíná Řehoře obviňovat ze všech těžkostí rodiny a nenávidí ho.
Matka – je soucitná, s Řehořem cítí a čeká, že jeho stav je jen přechodný a brzy se jí vrátí v lidské podobě, při setkání s ním se jí dělá špatně a také později viní Řehoře ze všech příkoří.
Otec – zcela se vyhýbá svému synovi, protože je mu odporný.

Místo, čas děje: Byt Řehoře a jeho rodiny

Obsah:
Jednoho dne se Řehoř probudil a zjistil, že se stal nějakým odporným hmyzem. Poté, co vyděsil svého nadřízeného ho rodina zavřela do svého pokoje. Jenže kvůli obtížné finanční situaci – Řehoř zajišťoval peníze pro celou rodinu - si musel Řehořův otec i sestra Markétka najít práci. Navíc si do bytu přivedli nájemníky, aby získali další finance. Řehoř v pokoji zatím trpěl díky hnisající ráně, kterou mu způsobil otec jablkem. Jednou, když Markétka hrála na housle, Řehoř vylezl, aby si ji lépe poslech. Uviděli ho nájemníci, a poté, co je vyhodili si povzdechli, že by bylo lepší, kdyby Řehoř nebyl. Následující ráno ho objevila pokojská mrtvého. Za pár dní jela celá rodina na výlet chválíce půvab Markétky.

Jazykové prostředky: Jazyk je spisovný a srozumitelný. Občas se zde vyskytuje přímá věc. Metafory zde nalezneme jen zřídka. Časté jsou zde přechodníky.

Vlastní hodnocení: Tato kniha se mi líbila. I přes celkový pesimismus se zde objevili vtipné momenty. Autor podle mě velice dobře vyjádřil chování lidí v podobném případě. Myslím tím jakoukoli odlišnost od „normálních“ lidí."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57a88b548049a.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
D_F._Kafka_Prom_na.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse