Kalení

Kategorie: Technologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta materiálově-technologická, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tento text podrobně seznamuje s technologií kalení. Věnuje se jeho využití, a jednotlivým typům martenzitického, bainitického kalení a jiného kalení, podle teploty a prostředí kalení. Popisuje také zkoušky prokalitelnosti. Obsahuje velké množství doprovodných obrazových materiálů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Rozdělení kalení
3.
Kalící teplota
4.
Kalitelnost, prokalitelnost – zkoušky prokalitelnosti
5.
Kalící prostředí
5.1
Voda
5.2
Oleje
5.3
Roztavené solné lázně
5.4
Roztavené kovové lázně
5.5
Vzduchem
6.
Způsoby kalení
6.1.
Způsoby martenzitického kalení
6.1.1
Nepřetržité kalení
6.1.2
Přetržité kalení
6.1.3
Lomené kalení
6.1.4
Termální kalení
6.1.5
Kalení se zmrazováním
6.2.
Způsoby kalení bainitického
6.2.1
Izotermické bainitické kalení.
7.
Jiné způsoby kalení
7.1.
Povrchové kalení
7.1.1
Povrchové kalení plamenem.
7.1.2
Indukční povrchové kalení
8.
Závěr

Úryvek

“4. Kalitelnost, prokalitelnost – zkoušky prokalitelnosti

Kalitelnost (též někdy zakalitelnost) je schopnost oceli dosáhnout kalením zvýšení tvrdosti. Dostatečně rychlým ochlazením z austenitizační teploty získáme převážně u většiny ocelí martenzitickou strukturu. V praxi se považuje ocel s 50% martenzitu ve středu součásti ještě za zakalenou a to zejména u konstrukčních ocelí (to znamená, že se přeměnilo 50% austenitu na martenzit a ostatní struktura je zbytkový austenit + bahnit nebo jemný perlit). Nejvyšší dosažitelná tvrdost oceli po kalení je závislá na obsahu uhlíku. Při nízkém obsahu uhlíku se nedosáhne vysoké tvrdosti. Teprve oceli obsahující více než 0,35% C se považují za dobře kalitelné a oceli s obsahem menším než 0,2% C za nekalitelné. Ke zvýšení tvrdosti mohou mírně přispívat i karbidotvorné prvky jako jsou např. Cr, W atd.

Prokalitelnost je schopnost oceli dosáhnout tvrdosti odpovídající její zakalitelnosti v určité hloubce pod povrchem kalené součásti. Prokalitelnost především závisí na tvaru diagramu ARA. Rychlost ochlazovaného předmětu na jeho povrchu je dána kalícím prostředím, a tím, jak rychle je schopno odnímat teplo z jeho povrchu. Rychlost ochlazování uvnitř průřezu v určitých vzdálenostech od povrchu je dána tepelnou vodivostí oceli a teplotním rozdílem mezi daným místem a povrchem.
Při kalení válcového vzorku o průměru D (obr. 5.6) z uhlíkové podetektoidní oceli do vody chladnou povrchové vrstvy větší rychlostí (v1, v2), než je kritická rychlost ochlazování vk. Střední část válce chladne při rychlosti v3 < vk. Z diagramu ARA vyplývá, že povrchové vrstvy ochlazované rychlostí v1 až vk (průměr D až Dk) po zakalení martenzitické, střední část válce nebude zakalená, bude tvořena směsí feritu, perlitu, bainitu a martenzitu. Průměr válce, v jehož středu je rychlost ochlazování rovna kritické rychlosti vk, je označován jako kritický průměr Dk. Máli se tedy prokalit ocel o průměru 100 mm, musíme zvolit ocel, která má takový diagram ARA, v němž je rychlost ochlazování v ose pro průměr 100 mm rychlostí nadkritickou.
Na tvar diagramu ARA mají velký vliv legovací prvky a určují prokalitelnost oceli. Veškeré prvky s výjimkou kobaltu, které se v austenitu rozpouštějí, snižují kritickou rychlost ochlazování a z toho vyplývá, že legovanou ocel volíme tam, kde potřebujeme prokalit součástky s větším průřezem, tzn. větší než 30 mm.
Na prokalitelnost má ještě velký vliv velikost austenitického zrna. Čím bude zrno jemnější, tím bude vyšší kritická rychlost a naopak
Protože prokalitelnost je ovlivňována, celo řadou činitelů, je vhodné prokalitelnost určovat zkouškou, tzv. čelní zkouškou prokalitelnosti (obr. 5.8)"

Poznámka

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství.
Obsahuje schémata. Čistý text dosahuje cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17688
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse