Kanada - anglicky


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Zápisky v anglickém jazyce se stručně věnují Kanadě. Uvádějí informace o její historii, geografii a také vypisují základní informace, jako je hlavní město, politický systém, větší města, měna.

Obsah

1.
Úvod
2.
Geografie
2.1.
Jezera
2.2.
Řeky
2.3.
Hory
3.
Územní celky
4.
Základní údaje
5.
Historie

Úryvek

"CANADA

Introduction:
Canada is the world’s second largest country (aster Russia). It borders with USA in the south, Pacific and Alaska in the west, Artictic ocean in the north and Atlantic ocean in the east.

Geography:
Lakes:
The biggest lakes are Lake Superior, Lake Huron, Great Bear Lake, Great Slave Lake, Lake Erie, Lake Winnipag and Lake Ontario.
Rivers:
The longest river is the Mackenzie, other rivers are for example the St. Lawrence River, the Winipag, the Saskatchewan, the Columbia and the Fraizer.
Mountains:
The highest peak is Mount Logan in the St. Elias Mountains. They can be found in the west as other high mountain ranges – e.g. the Coast Mountains, the Rocky, Mountains and the Mackenzie Mountains.

Territorial division:
Canada is federation composed of 10 provinces:
– Ontario
– Quebec
– Nova Scotia
– New Brunswick
– Manitoba
– British Columbia
– Prince Edward Island
– Saskatchewan
– Alberta
– Newfoundland and Labrador
and 3 territories:
– Northwest Territories
– Yukon
– Nunavut

Basic information:
– Area: 10mil sq. km
– Population: 35mil
– Capital: Otawa
– Big cities: Toronto, Vancouver, Montreal
– Currency: Canadian dollar
– Official languages: English, French
– Flag: 11-pointed leaf, red-white backround
– Form of government: Constitutional monarchy in practise Parliamentary democracy
– Head of state: Queen Elisabeth II. represented by Governor General
– Head of government: Prime minister
– Lehislature: Senate + House of Commons

History:
– the first inhabitants came 30tis years ago → Inuits
– the first Auropean colonists were Vikings → settled on the island of Newfoundland
– John Cabot sailed to Newfoundland in 1497 and claimed the land for the English crown
– the name od the country was brought back by a French explorer, Jacques Carter → explored the Gulf of St. Lawrence
– the British gained all French territory east of the Mississippi after the Treaty of Paris in 1763
– Dominian of Canada (quebec, Ontario, Nova Scotia, New Brunswick) came into being in 1867
– Canada became fully independent in 1931
– Canada is still a member of the Commonwealth"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50e5a670b9cad.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Kanada_aj.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse