Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kapitálový trh; Burza CP Praha; fondy - teorie - maturitní otázka z ekonomických předmětů

Kapitálový trh; Burza CP Praha; fondy - teorie - maturitní otázka z ekonomických předmětů


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43, Praha 10

Charakteristika: Tato práce byla podkladem pro maturitní zkoušku ve školní části z ekonomických předmětů. Obsahuje základy kapitálového trhu, které je třeba k daným tématům znát. Práce je jasná a přehledná.

Obsah

1.
Kapitálový trh
2.
Burza CP Praha
3.
RM systém
4.
Investiční a podílové fondy

Úryvek

"Trh s cennými papíry dále členíme na:
1. PRIMÁRNÍ TRH - emitenti (emise - výdej) podnik, banka vydávají (emitují) a prodávají cenné papíry tzv. prvním investorům a získávají potřebný kapitál. Zde se obchoduje za ceny nominální - ceny, které jsou na akcii vytištěny nebo za které jsou akcie emitovány.ja
- pokud je po akcii zvýšená poptávka znamená to, že a. s. ji může prodat za ceny vyšší než nominální např. akcii o nominální hodnotě 10 000,- bude prodávat za 12 000,-, rozdíl představuje tzv. EMISNÍ AŽIO - tuto částku si nikdy nesmí zahrnout do hodnoty ZK, (pokud by se akcie prodávaly za nižší než nominální hodnotu vzniká tzv. EMISNÍ DISAŽIO)
2. SEKUNDÁRNÍ TRH - majitelé (1. investoři) prodávají nakoupené cenné papíry dalším investorům a očekávají z prodeje určitý výnos, zde se obchoduje za tržní ceny dané poptávkou a nabídkou po těchto cenných papírech

BURZA CP PRAHA, a. s.
(BCPP, a. s.)
- společenská smlouva byla sepsána 24. 7. 1992 , dominantní postavení mají tyto burzy: New York, Londýn, Tokio známé jsou také burzy ve Frankfurtu n. Mohanem, Zurich
- na BCPP mohou obchodovat pouze členové burzy, kterými jsou:
a) makléřské firmy - tzv. obchodníci, které mají licenci - povolení ministerstva financí
b) makléři - fyzické osoby, které mají makléřské zkoušky, povolení od ministerstva financí ČR, musí být bezúhonný, často jsou to zaměstnanci makléřských firem
c) obchodní peněžní ústavy - musí mít povolení od MF ČR (ČSOB, KB, ČESKÁ SPOŘITELNA) to jsou ostatní členové
d) ČNB - ze zákona
- na BCPP se obchoduje s obligacemi, akciemi, podílovými listy

Obchodování na BCPP, a. s.
BCPP je elektronickou burzou tzn. obchody se uskutečňují prostřednictvím automatizovaného obchodního systému (AOS)
- příjem objednávek končí v 10:00 hod.
- počítače zaevidují objednávky na nákup a prodej CP, vyhledají dvojice prodávajících a kupujících a uzavřou obchod
- burza jednotlivé obchody zaregistruje (do tzv. KNIHOVÉHO REGISTRU)
- ve 14:00 se burza uzavře a do 16:00 se musí zpracovat výsledky potom se zasílá makléřským firmám elektronickou poštou ZÁVĚRKOVÝ LIST (výsledky obchodů)
- burza zveřejňuje v 17:00 konečné výsledky obchodování v KURZOVNÍM LÍSTKU
- do 3 dnů od vypořádání obchodu se burza prostřednictvím UNIVYC, a. s. musí postarat o to, aby byly CP zaplaceny a koupené CP připsány novým majitelům na účet ve středisku CP (SCP)

- na BCPP se obchoduje na 3 trzích:
1. HLAVNÍ TRH - zde se obchoduje s nejkvalitnějšími CP, nejvíce obchodovatelné
2. VEDLEJŠÍ TRH - kvalitní CP
- společně platí: o přijetí CP na tyto trhy rozhoduje BURZOVNÍ VÝBOR PRO KOTACI, který posuzuje celkovou hospodářskou situaci emitenta, emitent je povinen BCPP poskytovat ekonomické informace a průběžně informovat o podstatných změnách hospodaření např. přijetí úvěru (čtvrtletně, pololetně)
3. VOLNÝ TRH - ostatní CP

ORGÁNY BCPP
1. VALNÁ HROMADA - nejvyšší orgán burzy (schvaluje roční účetní uzávěrku, navrhuje rozdělení zisku, schvaluje burzovní
řád, jmenuje a odvolává členy burzovní komory a dozorčí rady)
2. BURZOVNÍ KOMORA - statutární orgán - řídí její činnost a jedná jejich jménem
- jmenuje a odvolává generálního ředitele burzy"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5418706077624.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Kapitalovy_trh_17.9.2014.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse