Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Karbonylové sloučeniny - laboratorní protokol

Karbonylové sloučeniny - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Protokol řešící téma karbonylových sloučenin uvádějí teoretické informace o těchto látkách. První úkol zahrnuje přípravu acetaldehydu a jeho reakce, druhý úkol přípravu acetonu. V obou úkolech jsou vypsány chemikálie, pomůcky, postup a vypracování. Celou práci shrnuje závěr.

Obsah

1.
Teorie
2.
Úkol č. 1
2.1.
Příprava acetaldehydu
2.1.1.
Chemikálie
2.1.2.
Pomůcky
2.1.3.
Postup
2.2.
Barevná reakce acetaldehydu
2.2.1.
Chemikálie
2.2.2.
Pomůcky
2.2.3.
Postup
2.2.4.
Vypracování
3.
Úkol č. 2
3.1.
Chemikálie
3.2.
Pomůcky
3.3.
Postup
3.4.
Vypracování
4.
Závěr

Úryvek

"Teorie: Karbonylové sloučeniny jsou především organické sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu, která se skládá z uhlíkového atomu vázaného dvojnou vazbou ke kyslíkovému atomu. Řadí se mezi deriváty uhlovodíků. Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční skupinu (-COH) na konci uhlovodíkového řetězce. V chemickém názvosloví se u ketonu přidává koncovka „al“.Ketony jsou organické sloučeniny, které obsahují ketoskupinu (C=O) uprostřed uhlovodíkového řetězce. V chemickém názvosloví se u ketonu přidává koncovka „-on“.

Úkol č.1: PŘÍPRAVA ALDEHYDU A JEHO REAKCE

a) příprava acetaldehydu

Chemikálie: ethanol, Cu-drátek, Tollensovo činidlo

Pomůcky: kádinka, zkumavky,stojan, azbestová síťka, tyčinka, žíhací kruh, stojan na zkumavky

Postup: Do zkumavky dáme 5cm3 ethanolu a několikrát za sebou do ethanolu ponoříme vyžíhaný Cu-drátek. Vzniklý aldehyd dokážeme přidáním 3 cm3 Tollensova činidla a reakční směs důkladně zahřejeme na vodní lázni, až se začne vylučovat kovové Ag.

b) barevné reakce acelaldehydu

Chemikálie: acetaldehyd, dest. voda, 5% roztok nitroprusidu sodného, 10% roztok NaOH, konc. CH3COOH

Pomůcky: viz úkol a)

Postup: Do zkumavky dáme asi 8 kapek acetaldehydu a k němu přilijeme 5 cm3 dest. vody, přidáme 1cm3 roztoku NaOH a za stálého protřepávání přikapáváme roztok nitroprusidu sodného tak dlouho, až se roztok zbarví krvavě červeně. Potom reakční směs okyselíme několika kapkami konc. CH3COOH a pozorujeme změnu barvy přes špinavě žlutou až na světle zelenou. Produkt nevylíváme."

Poznámka

Práce obsahuje drobný nákres.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50c0ff590a12a.zip (107 kB)
Nezabalený formát:
Karbonylove_slouceniny_lab_protokol.doc (141 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse