Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Karboxylové kyseliny - laboratorní protokol

Karboxylové kyseliny - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Laboratorní protokol se zabývá tématem karboxylových kyselin. Nejprve uvádí stručné informace o těchto látkách a poté obsahuje záznam ze zpracování tří úkolů s nimi spjatých (ověření kyselosti karboxylových kyselin přípravou benzoanu sodného, redukční vlastnosti kyseliny mravenčí, dehydratace kyseliny mravenčí). Ve všech úkolech jsou vypsány chemikálie, pomůcky, postup a vypracování, vše shrnuje závěr.

Obsah

1.
Teorie
2.
Úkol č. 1
2.1.
Chemikálie
2.2.
Pomůcky
2.3.
Postup
2.4.
Vypracování
3.
Úkol č. 2
3.1.
Chemikálie
3.2.
Pomůcky
3.3.
Postup
3.4.
Vypracování
4.
Úkol č. 3
4.1.
chemikálie
4.2.
Pomůcky
4.3.
Postup
4.4.
Vypracování
5.
Závěr

Úryvek

"Teorie: Karboxylové kyseliny jsou organické kyseliny, které obsahují karboxylovou skupinu - COOH. Karboxylové kyseliny, společně se svými solemi tvoří nezbytnou součást všech živých organismů. Jsou to substráty klíčových metabolických dějů a aminokyseliny, tedy kyseliny, které kromě karboxylové skupiny obsahují ještě skupinu aminovou (NH2), jsou základním stavebním kamenem bílkovin.

Úkol č.1: OVĚŘENÍ KYSELOSTI KARBOXYLOVÝCH KYSELIN PŘÍPRAVOU BENZOANU SODNÉHO

Chemikálie: kyselina benzoová, 40% roztok NaOH, zř. HCl, dest. voda, pH papírek

Pomůcky: tyčinka , zkumavky, stojan na zkumavky

Postup: Do zkumavky dáme 2 cm3 dest. vody a přidáme 0,1 g kys. benzoové. Určíme pH roztoku. Pokud se kyselina nerozpustí, přidáváme po kapkách NaOH tak dlouho, až se kyselina rozpustí. U vzniklého roztoku určíme pH papírkem jeho pH. Pak přidáme několik kapek zř. HCl a opět určíme pH.

Vypracování:
• pozorování : pH zřeď.kyseliny benzoové bylo 3, což znamená že roztok byl kyselý. po přidání NaOH proběhla neutralizace, při které vnikla sůl kyseliny benzoové. Soli karboxylových kyselin jsou vždy zásady, naměřili jsme proto pH 12 .Po přidání HCl opět vznikla kyselina benzoová a roztok měl pH 2. Větší kyselý charakter byl kvůli HCl.

• rovnice :

NaOH + H2O

HCl + NaCl

Úkol č.2: REDUKČNÍ VLASTNOSTI KYSELINY MRAVENČÍ

Chemikálie: kyselina mravenčí, Tollensovo činidlo

Pomůcky: zkumavky, zařízení na vodní lázeň

Postup: Do zkumavky dáme 1 cm3 kyseliny mravenčí a přidáme 0,5 cm3 čerstvě připraveného roztoku Tollensova činidla. Pomalu zahříváme na vodní lázni, až do vzniku kovového Ag zrcátka nebo koloidního stříbra.

Vypracování:
• pozorování : při zahřívání roztoku nám vznikalo koloidní stříbro a to proto, že kyselina mravenčí má redukční účinky, sama se oxidovala

• rovnice:

HCOOH CO + H2O

Ag I Ag 0"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50c0fdd289fe7.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Karboxylove_kyseliny_lab_protokol.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse