Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Kardiotokografie - klasifikační kritéria, interpretace a doporučený management

Kardiotokografie - klasifikační kritéria, interpretace a doporučený management


Kategorie: Medicína, Biologie, Pedagogika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd, Olomouc

Charakteristika: Práce popisuje Kardiotokografie - klasifikační kritéria, interpretace a doporučený management. Velice potřebné pro studium porodní asistence

Obsah

1.
Kardiotokografie
2.
Normální
3.
Suspektní
4.
Patologické

Úryvek

"Kardiotokografie - klasifikační kritéria, interpretace a doporučený management (a)
a Přítomnost akcelerací znamená, že plod nemá hypoxii/acidózu, nicméně významnost jejich nepřítomnosti v průběhu porodu je nejistá)

Normální
Bazální frekvence: 110-160 OP/min.
Variabilita: 5 až 25 OP/min.
Decelerace: žádné opakované (b) decelerace
(b) Decelerace jsou svojí povahou opakované, pokud se vyskytují u více než 50 % kontrakcí [29]
Interpretace: plod bez hypoxie/acidózy
Klinický management: není nutný žádný zásah ke zlepšení okysličení fetálního stavu."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5692d063326c2.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
klasifikacni_kriteria_interpretace_doporuceni_management.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse