Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Čapek - Bílá nemoc

Karel Čapek - Bílá nemocKategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka od Karla Čapka dílo Bílá nemoc obsahuje stručný děj díla, základní informace o autorovi i zařazení do kontextu.

Obsah

1.
O autorovi
2.
O díle
3.
Jazyk
4.
Hlavní postavy
5.
Obsah

Úryvek

"O AUTOROVI
• Narozen roku 1890 v Malých Svatoňovicích, nejmladší ze tří dětí, bratr Josef, sestra Helena
• Byl vychovatelem, knihovníkem v Národním muzeu, novinář, dramatik, prozaik, spisovatel, překladatel a kritik, fotograf, autor knih pro děti
• Seznámil se s herečkou Olgou Scheinpflugovou a s ní se oženil
• Ikona české literatury, výrazná osobnost I. republiky ve společnosti, velký vliv, považován za předchůdce scifi
• Setkal se s TGM. Jeho názory zaznamenal v knihách Hovory s T.G.M., Mlčení s T.G.M, Nablízku T.G.M.
• Roku 1936 byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu
• Patřil do skupiny Pátečníci – ve které se významné osobnosti scházeli u Čapků
• Zemřel roku 1938 na zápal plic, je pochován na Vyšehradě
• Autora řadíme do české literatury 1. pol. 20. stol. – próza. Do tohoto období řadíme také například Jaroslava Haška, Josefa Čapka nebo Vladimíra Vančuru.
• Jeho díla se řadí do tzv. demokratického proudu, autoři, propagující demokracii, které spojovala žurnalistická činnost v Lidových novinách
• Napsal také: Krakonošova zahrada – próza spojená s jeho dětstvím, Dášenka čili život štěněte – dětská knížka, Povídání o pejskovi a kočičce nebo Válka s mloky

O DÍLE
• Bílá nemoc je napsána jako divadelní hra se špatným koncem, psána spisovným jazykem a formou dialogu
• Dílo vzniklo v období před 2. světovou válkou před nástupem fašizmu . Má před nástupem fašizmu varovat
• Dílo je i zfilmováno
• Bílá nemoc je tříaktová divadelní hra se čtrnácti obrazy a prvky tragédie.
• Jedná se o moderní drama

JAZYK
• Promluvy postav jsou psány spisovným jazykem
• Míra hovorovosti závisí na společenské vrstvě, ze které dotyčný pochází (chudí malomocní × Krüg).
• Způsob vyjadřování pomáhá dotvářet charaktery - Galén často přerušuje své výpovědi (aposiopese, znázorněno třemi tečkami), popř. je přerušen jinými (pomlčka) a používá slovní vycpávky (že ano), zatímco maršál mluví rozhodně, ale často frázovitě
HLAVNÍ POSTAVY
• Dr. Galén - Laskavý člověk, který se snaží pomáhat. Někdy vypadá až naivně, když si myslí, že sám může zastavit války. Dá se nazvat i statečným, když odporuje Maršálovi i pod hrozbou vězení.
• Maršál a baron Krüg - Jsou si velice podobní. Oba touží po moci a nadvládě. Když však onemocní bílou nemocí, stanou se z nich zbabělé trosky schopné udělat cokoliv, aby na tuto nemoc nezemřeli. Baron Krüg se raději zastřelí a Maršál dokáže změnit své "božské poslání".
• Baron Krüg - nejbližší přítel maršála, dodává mu zbraně; ředitel továrny na zbraně; velmi podobné povahy jako maršál
dvorní rada a profesor Sigelius - snaží se vynalézt lék na bílou nemoc"

Poznámka

OAVM

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5350477757e21.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Karel_Capek_Bila_nemoc_1.docx (20 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse